Sti

EU søger enighed for at få økonomien i gang - 26/06/2013

EU's ledere på topmødet i maj © EU

Ledighed blandt unge, små virksomheder og større udlån står på dagsordenen, når EU's politiske ledere mødes den 27. og 28. juni.

Inden mødet har Kommissionen udpeget initiativer på hvert af disse områder, og formand Barroso har skrevet til alle EU-landenes stats- og regeringschefer og opfordret til enighed.

Arbejdsløshed

Næsten 6 millioner europæere under 25 år står i øjeblikket uden arbejde. I nogle lande er over halvdelen af de unge, der gerne vil arbejde, ledige.

Kommissionens plan om at tackle ungdomsarbejdsløsheden DeutschEnglishfrançais byder på nye idéer til, hvordan unge kan komme i arbejde. Den opfordrer landene til at gå hurtigt videre med de ordninger, der allerede er aftalt – f.eks. ungdomsgarantien DeutschEnglishfrançais .

Den går ud på, at alle unge skal tilbydes et godt job, en læreplads eller fortsat uddannelse, senest fire måneder efter de har forladt uddannelsessystemet eller er blevet arbejdsløse.

Kommissionen vil have 6 mia. euro øremærket til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed i 2014 og 2015, frem for at sprede dem over EU's næste syvårige finansieringsperiode, som det oprindelig var planen.

Større udlån

Når pengene er små, er færre banker villige til at låne ud, især til små virksomheder. Men Den Europæiske Investeringsbank vil øge sit udlån til 60 mia. euro om året frem til 2015, og rapporten om øget udlån til økonomien DeutschEnglishfrançaisportuguês forklarer, hvordan pengene vil blive ledt hen til små virksomheder og sårbare lande og dermed tiltrække investeringer og skabe job.

Rapporten peger desuden på tre nye måder, som små virksomheder kan rejse midler på, nemlig ved hjælp af garantier, securitisation (en proces, som fordeler risikoen ved at samle aktiver i en pulje) og risikodeling.

Små virksomheder

Små virksomheder bliver ofte kaldt økonomiens rygrad. Men skal de klare sig godt, skal de have adgang til finansiering uden unødigt bureaukrati.

I 2012 bad Kommissionen de små virksomheder om at udpege de EU-love, som de mener medfører de største byrder. Resultatet var en "top 10" over byrdefulde love DeutschEnglishfrançais , og mange af dem er allerede blevet forbedret. Små virksomheder har nu bedre adgang til offentlige indkøb, og reglerne for produktsikkerhed er blevet forenklet.

En investeringsplan for Europa

I 2012 vedtog EU-landene en række initiativer for at sætte gang i økonomien i en aftale om vækst og beskæftigelse. Kommissionen mener, at landene stadig kan gøre mere selv og peger på en række områder, hvor der er behov for mere samarbejde, i rapporten Vækst- og beskæftigelsespagten: et år efter DeutschEnglishfrançais .

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links