Cesta

EU chce dosáhnout shody v zájmu stimulace ekonomiky - 26/06/2013

Vedoucí představitelé zemí EU na květnovém zasedání © EU

Nezaměstnanost mladých lidí, pomoc malým podnikům a rozšíření úvěrových možností – to jsou témata, o nichž se bude jednat na vrcholné schůzce vedoucích představitelů zemí EU ve dnech 27. a 28. června v Bruselu.

Ještě před nadcházejícím summitem vydala Komise jednotlivým členským zemím doporučení týkající se opatření, která by v každé z uvedených oblastí měly přijmout. Kromě toho předseda Komise José Manuel Barroso zaslal vedoucím představitelům zemí EU dopis, v němž je vyzval k dosažení shody v těchto otázkách.

Nezaměstnanost

V současné době je v EU bez práce téměř 6 milionů mladých lidí ve věku do 25 let. V některých zemích nepracuje více než polovina mladých lidí, kteří by o práci stáli.

Komise ve své výzvě k řešení nezaměstnanosti mladých lidí DeutschEnglishfrançais uvádí nové návrhy, jak mladým zajistit zaměstnání, a apeluje na vlády členských zemí, aby urychleně zavedly již schválená opatření, k nimž patří i tzv. záruka pro mladé DeutschEnglishfrançais .

Ta mladým lidem zaručuje, že maximálně do čtyř měsíců od ukončení školy nebo od okamžiku, kdy se stali nezaměstnanými, získají nabídku dobré práce nebo možnost účastnit se praktického vzdělávání pro učně, absolvovat stáž či se zapojit do dalšího vzdělávání.

Komise by chtěla na řešení nezaměstnanosti mladých vyčlenit 6 miliard eur, a to v letech 2014 a 2015, nikoli v průběhu sedmiletého rozpočtového období, jak bylo původně plánováno.

Zvýšení dostupnosti půjček

V současném finančním podnebí je stále méně bank ochotno poskytovat úvěry, především malým podnikům. Evropská investiční banka však hodlá objem svých půjček do roku 2015 zvýšit na 60 miliard eur ročně. Jak uvádí zpráva o zlepšení úvěrových podmínek DeutschEnglishfrançaisportuguês , tyto prostředky budou určeny pro malé podniky a zranitelné země, čímž se zajistí investice a vzniknout i nová pracovní místa.

Ve zprávě se rovněž popisují tři nové způsoby, jak mohou malé podniky finanční prostředky získat: pomocí záruk, sekuritizace (proces, v němž se riziko rozdělí na několik subjektů transformací pohledávek na cenné papíry) a sdružováním rizik.

Malé podniky

O malých podnicích se často hovoří jako o páteři hospodářství. Aby mohly tuto funkci vykonávat, potřebují mít přístup k finančním prostředkům a nesmí být zatěžovány zbytečnou byrokracií.

V roce 2012 provedla Komise mezi malými podniky průzkum, aby zjistila, které právní předpisy EU považují za nejtěžkopádnější a nejobtížnější. Mnohé z právních předpisů, které se podle průzkumu umístily v horní desítce DeutschEnglishfrançais , již prošly revizí. Malé podniky tak mají nyní například lepší přístup k veřejným zakázkám a zjednodušeny byly i požadavky na bezpečnost výrobků.

Investiční plán pro Evropu

V roce 2012 se země EU dohodly na několika opatřeních, která mají stimulovat ekonomiku. Šlo o tzv. Pakt pro růst a zaměstnanost. Komise se domnívá, že členské země jsou schopny vyvinout ve svém vlastním zájmu ještě větší úsilí. Ve své zprávě s názvem Pakt pro růst a zaměstnanost: rok poté DeutschEnglishfrançais proto uvádí oblasti, v nichž musí státy více spolupracovat.

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy