Sökväg

Stopp för skattesmitare - 14/06/2013

Eurosedlar på en tidning där ordet ”skatt” syns tydligt © iStock/code6d

Enligt ett nytt förslag ska EU-reglerna ändras så att länderna ska utbyta information om alla inkomster som privatpersoner har.

Skattebedrägerier och skatteflykt skadar alla. Människor som på olaglig väg inte betalar sin del av skatten lurar staten på pengar som annars kunde ha använts till att förbättra samhället för alla.

Ett sätt för skattesmitarna att undvika att betala skatt är att gömma sina tillgångar utomlands.

EU försöker förhindra att det här händer inom unionen. Enligt dagens EU-regler ska Sverige, Finland och alla andra EU-länder samla in uppgifter om de inkomster som utlandsbosatta personer haft där.

Skattemyndigheterna ska sedan skicka den informationen till de EU-länder där personerna faktiskt är bosatta, så att inkomsterna kan beskattas där. Andra EU-länder ska alltså skicka sådan information till Skatteverket i Sverige om svenskar som har inkomster i deras länder.

Men reglerna omfattar inte alla inkomster och kommissionen vill nu täppa igen kryphålen på uppmaning från EU-länderna.

Därför ska länderna från 2015 utbyta information om privatpersoners arbetsinkomster, styrelsearvoden, livförsäkringar, pensioner och inkomster från fast egendom.

Kommissionen föreslår nu också att ännu fler kryphål ska täppas igen genom att utöka informationsutbytet till aktieutdelningar, realisationsvinster, andra kapitalinkomster och kontosaldon.

Gemensam internationell hållning

Med en gemensam EU-norm för informationsutbytet i skatteärenden undviker man att EU-länderna har ett lapptäcke av enskilda bilaterala överenskommelser med USA och andra länder utanför EU.

Det är också en garanti för att alla EU-länder får samma information. Länderna får en bättre överblick och kan driva in den skatt som ska betalas i hemlandet.

EU får också ett bättre förhandlingsläge och kan verka för ett mer omfattande internationellt informationsutbyte av skatteuppgifter.

I december 2012 lade kommissionen fram en handlingsplan för att effektivisera EU:s arbete mot skattebedrägeri och skatteflykt. I planen framhåller man att ett automatiskt informationsutbyte bör vara den internationella normen.

Tillsammans med EU-länderna ska kommissionen arbeta för att EU driver en stark och enhällig linje om en internationell norm på det kommande G8-mötet (juni 2013) och G20-mötet (september 2013).

Läs mer om skattebedrägeri och skatteflykt English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar