Navigacijska pot

Za EU brez davčnih goljufij - 14/06/2013

Evrski bankovci na časopisni strani, na kateri se vidi beseda „davki“ © iStock/code6d

Evropska komisija želi pravila EU glede obvezne izmenjave osebnih finančnih podatkov razširiti na vse vrste prihodkov.

Davčne goljufije in davčne utaje prizadenejo tako države kot navadne ljudi. Zaradi posameznikov, ki se nezakonito izogibajo plačevanju davkov, države izgubijo veliko denarja, ki bi ga sicer lahko namenile izvajanju ekonomskih in družbenih politik ter izboljšanju življenja državljanov.

Ljudje na različne načine skrivajo svoje dohodke pred obdavčitvijo, tudi tako, da v državi, v kateri prebivajo in kjer običajno plačujejo davke, ne prijavijo dohodkov, ki so jih zaslužili v drugi državi.

Evropska unija si prizadeva preprečiti izogibanje davkom na svojem ozemlju. Slovenija in vse druge države članice EU morajo v skladu z veljavnimi pravili zbirati informacije o prihodkih nerezidentov na svojem ozemlju.

Slovenski organi morajo nato informacije sporočiti državi članici, v kateri ta oseba dejansko prebiva. Država, v kateri ima prebivališče, lahko njene prihodke na podlagi teh informacij tudi obdavči. Podobno morajo tudi druge države EU kakršne koli informacije o slovenskih državljanih sporočiti slovenskim organom.

Vendar obstoječa pravila ne zajemajo vseh vrst prihodkov, zato želi Komisija, na zahtevo držav članic, zapolniti te vrzeli.

Države članice bodo morale od leta 2015 izmenjavati informacije o različnih vrstah dohodkov posameznikov: iz zaposlitve, plačila direktorjev, življenjsko zavarovanje, pokojnine in nepremičnine.

Komisija pa želi iti še dlje in predlaga razširitev izmenjave informacij , da bo vključevala tudi dividende, kapitalske dobičke ter druge finančne prihodke in stanje sredstev na računu.

Skupni pristop na mednarodni ravni

Skupni standardi EU v zvezi z izmenjavo davčnih informacij bodo preprečili trenutno ureditev, ko imajo države EU različne dvostranske sporazume z ZDA in drugimi državami zunaj EU.

Vse države članice bodo lahko dodatne informacije tudi ustrezno uporabile. Lažje bodo tudi ocenile in pobirale davke, ki jih morajo plačati njihovi državljani.

EU bi tako okrepila svoje pogajalsko izhodišče v zvezi z uvedbo strožjih zahtev glede izmenjave davčnih informacij na svetovni ravni.

Komisija je decembra 2012 predstavila akcijski načrt , v katerem je izpostavila nove ukrepe za boj proti davčnim goljufijam in davčnim utajam. V načrtu je poudarila, da mora samodejna izmenjava informacij postati mednarodni standard.

Skupaj z državami članicami si bo tudi prizadevala, da bo na vrhu skupine G8 (junija 2013) in zasedanju držav G20 (septembra 2013) Evropska unija nastopila s trdnim in enotnim stališčem.

Več informacij o davčnih utajah in izogibanju davkom English

Različica z močnim kontrastom Normalna velikost črk Povečaj črke za 200 odstotkov pošlji prijatelju natisni stran

 

Ste našli želene informacije?

Da Ne

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?

Uporabne povezave