Navigačný riadok

Žiadna šanca pre daňových podvodníkov - 14/06/2013

Eurobankovky na novinách s viditeľným slovom „dane“ © iStock/code6d

Návrhom by sa rozšírili pravidlá EÚ o povinnej výmene osobných finančných informácií na všetky príjmy.

Daňové podvody a daňové úniky majú negatívny vplyv na nás všetkých. Ľudia, ktorí sa nezákonne vyhýbajú plateniu svojho spravodlivého podielu na daniach, pripravujú vlády o peniaze, ktoré by inak mohli byť použité na realizáciu hospodárskych a sociálnych politík a na zlepšenie života občanov.

Jedným zo spôsobov, ako sa vyhnúť plateniu daní, je zamlčanie príjmu zarobeného v inom štáte orgánom v krajine, v ktorej osoba žije a kde je za normálnych okolností zdaňovaná.

EÚ sa snaží tomuto javu na svojom území predchádzať. Súčasné pravidlá EÚ vyžadujú, aby všetky členské krajiny zhromažďovali informácie o príjme osôb-nerezidentov, na svojom území.

Napríklad orgány Spojeného kráľovstva a Írska následne musia tieto informácie poskytnúť krajinám EÚ, kde tieto osoby skutočne žijú, aby sa ich príjmy mohli zdaniť. Štáty EÚ musia naopak zasielať akékoľvek informácie o rezidentoch Spojeného kráľovstva a Írska orgánom týchto krajín.

Rozsah pôsobnosti existujúcich pravidiel však nezahŕňa všetok príjem a Komisia chce tieto nedostatky na žiadosť členských štátov EÚ odstrániť.

Z tohto dôvodu budú od roku 2015 krajiny povinné vymieňať si informácie aj o príjmoch jednotlivcov zo závislej činnosti, tantiémoch, životnom poistení, dôchodkoch a nehnuteľnostiach.

Komisia navrhuje odstrániť ešte viac medzier rozšírením výmeny informácií aj o dividendy, zisky zo scudzenia majetku, iné finančné príjmy a zostatky na účte.

Spoločný medzinárodný prístup

Spoločná norma EÚ na výmenu daňových informácií by predišla existencii rôznorodých samostatných bilaterálnych dohôd členských štátov EÚ s USA a inými krajinami mimo EÚ.

Tiež by zaručila, že všetky krajiny EÚ budú mať prínos z dodatočných informácií. Krajiny by mohli lepšie posudzovať a vyberať dane splatné na ich území.

EÚ by navyše získala lepšiu vyjednávaciu pozíciu pri presadzovaní prísnejších noriem výmeny daňových informácií na celosvetovej úrovni.

V decembri 2012 Komisia predložila akčný plán na efektívnejší boj EÚ proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam. V pláne sa zdôrazňuje, že je potrebné podporovať automatickú výmenu informácií ako medzinárodnú normu.

Komisia sa v spolupráci s členskými štátmi bude usilovať zabezpečiť, aby na nadchádzajúcom samite G8 (jún 2013) a samite G20 (september 2013) mala EÚ silné a jednotné stanovisko k medzinárodnej norme.

Viac informácií o daňových únikoch a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy