Cale de navigare

Stop fraudei fiscale - 14/06/2013

Bancnote euro pe o pagină de ziar din care iese în evidenţă cuvântul „impozit” © iStock/code6d

Propunerea va extinde la toate formele de venit normele UE privind schimbul obligatoriu de informaţii financiare personale.

Frauda şi evaziunea fiscală ne afectează pe toţi. Cei care evită, în mod ilegal, să îşi plătească impozitele, privează guvernele de bani care ar putea fi utilizaţi pentru a pune în aplicare politici sociale şi economice şi pentru a îmbunătăţii condiţiile de viaţă ale cetăţenilor.

O modalitate prin care infractorii fiscali evită să plătească impozitele este aceea de a-şi ascunde veniturile obţinute în străinătate de autorităţile ţării în care locuiesc şi unde ar trebui să fie, în mod normal, impozitaţi.

UE încearcă să ia măsuri pentru ca astfel de situaţii să nu se producă pe teritoriul său. În conformitate cu normele europene actuale, toate statele membre au obligaţia de a colecta date cu privire la veniturile obţinute pe teritoriul lor de către persoanele nerezidente.

Ele trebuie să transmită apoi aceste informaţii autorităţilor din ţările în care locuiesc persoanele respective, astfel încât veniturile acestora să poată fi impozitate.

La solicitarea ţărilor UE, Comisia Europeană doreşte să extindă domeniul de aplicare a actualelor norme la toate formele de venit.

Iată de ce, începând din 2015, statelor membre li se va solicita să facă schimb de informaţii privind veniturile profesionale, onorariile directorilor, asigurările de viaţă, pensiile şi veniturile asociate proprietăţilor.

Comisia propune, în prezent, acoperirea mai multor lacune prin extinderea schimbului de informaţii şi la soldurile conturilor, dividende, câştiguri de capital şi alte forme de venit.

O abordare internaţională comună

Dacă UE ar avea un standard comun pentru schimbul de informaţii fiscale, s-ar evita situaţia în care ţările UE ar încheia acorduri bilaterale separate cu SUA şi cu alte ţări din afara Uniunii Europene.

În acest fel, toate statele membre ar beneficia de informaţii suplimentare şi ar avea posibilitatea să evalueze mai bine şi să colecteze impozitele datorate pe teritoriul lor.

De asemenea, UE s-ar afla într-o poziţie care i-ar permite să facă mai multe presiuni pentru adoptarea, la nivel internaţional, a unor standarde mai înalte privind schimbul de informaţii în materie fiscală.

În decembrie 2012, Comisia a prezentat un proiect în care a subliniat necesitatea combaterii mai eficiente de către UE a evaziunii şi fraudei fiscale. Planul pune accent pe nevoia de a promova schimbul automat de informaţii ca standard internaţional.

Comisia va colabora cu ţările membre pentru a se asigura că UE adoptă o poziţie unificată şi solidă cu privire la introducerea unui standard internaţional la următoarele summituri G8 (iunie 2013) şi G20 (septembrie 2013).

Informaţii suplimentare despre evaziunea şi frauda fiscală English

Contrast puternic Setează pagina la dimensiunea normală a literei Măreşte dimensiunea literei cu 200% Trimite pagina unui prieten Tipăreşte pagina

 

Aţi găsit informaţiile pe care le căutaţi?

Da Nu

Ce informaţii aţi căutat?

Sugestiile dumneavoastră:

Linkuri utile