Ścieżka nawigacji

Zero tolerancji dla oszustw podatkowych - 14/06/2013

Banknoty euro leżące na gazecie z artykułem o podatkach © iStock/code6d

Komisja proponuje rozszerzyć zakres przepisów UE dotyczących obowiązkowej wymiany informacji finansowych, tak aby objęły one wszystkie rodzaje dochodów.

Oszustwa podatkowe i uchylanie się od opodatkowania przynoszą straty nam wszystkim. Z powodu postępowania osób, które nielegalnie unikają płacenia podatków, do budżetu państw nie trafia część wpływów, które mogłyby zostać przeznaczone na realizację polityki gospodarczej i społecznej oraz poprawę standardu życia obywateli.

Jednym ze sposobów unikania opodatkowania jest ukrywanie przez oszustów pieniędzy zarobionych w innym kraju przed administracją publiczną kraju, w którym mieszkają i powinni płacić podatki.

UE stara się nie dopuścić, by tego rodzaju oszustwa miały miejsce na jej obszarze. Zgodnie z obowiązującymi przepisami UE państwa członkowskie muszą gromadzić informacje na temat dochodów uzyskanych na ich terytorium przez osoby, które mają stałe miejsce zamieszkania w innym kraju.

Państwa członkowskie muszą następnie udostępnić te informacje tym krajom UE, w których osoby te mieszkają, tak aby można było opodatkować ich dochód.

Jednak obowiązujące przepisy nie obejmują swoim zakresem wszystkich rodzajów dochodów, dlatego Komisja zamierza zaradzić tym lukom, o co wystąpiły same państwa członkowskie.

W związku z tym począwszy od 2015 r. na krajach UE będzie również spoczywał wymóg wymiany informacji na temat prywatnych dochodów pochodzących z zatrudnienia, premii dyrektorskich, ubezpieczenia na życie, rent i emerytur oraz nieruchomości.

Teraz zaś Komisja proponuje rozszerzyć zakres wymiany na więcej informacji – również tych dotyczących dywidend, zysków kapitałowych, sald obrotów i innych form dochodów finansowych.

Wspólne stanowisko na arenie międzynarodowej

Wspólne, ogólnounijne normy wymiany informacji podatkowych pozwoliłyby uniknąć sytuacji, w której kraje UE zawierają przeróżne odrębne umowy dwustronne z krajami spoza Unii takimi jak USA.

Normy takie zagwarantowałyby także wszystkim krajom UE korzyści z dysponowania dodatkowymi informacjami. Państwa członkowskie byłyby w stanie skuteczniej szacować i pobierać należne podatki.

UE zapewniłaby też sobie lepszą pozycję negocjacyjną, umożliwiającą dążenie do rozszerzenia norm wymiany informacji podatkowych w skali globalnej.

W grudniu 2012 r. Komisja przedstawiła plan , w którym omówiła skuteczne działania umożliwiające walkę z uchylaniem się od opodatkowania. W planie tym podkreślono potrzebę propagowania automatycznej wymiany informacji jako standardu międzynarodowego.

Komisja będzie współpracować z krajami UE, aby zapewnić Unii jako całości silną pozycję podczas międzynarodowych negocjacji w sprawie takiego standardu podczas szczytu grup G8 (czerwiec 2013 r.) i G20 (wrzesień 2013 r.).

Więcej o oszustwach podatkowych i unikaniu zobowiązań podatkowych English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki