Kruimelpad

Geen plaats voor belastingontduiking - 14/06/2013

Eurobankbiljetten op een krant met het woord "tax" © iStock/code6d

EU stelt voor om financiële informatie uit te wisselen over alle persoonlijke inkomsten.

Belastingontduiking en -ontwijking zijn nadelig voor de hele samenleving. Doordat de overheid geld misloopt, kan ze geen goed economisch en sociaal beleid voeren en het leven van de burger niet verbeteren.

Heel wat belastingontduikers verzwijgen inkomsten in een ander land voor de overheid in het land waar zij wonen en worden belast.

De EU wil dit nu harder aanpakken. Volgens de huidige EU-regels moeten Nederland, België en alle andere EU-landen informatie inwinnen over bepaalde inkomsten van niet-ingezetenen.

Inkomsten van personen die in een ander EU-land wonen of de nationaliteit van een ander EU-land hebben, moet de belastingdienst doorspelen naar die landen zodat de betrokkenen daar kunnen worden belast.

De regels gelden niet voor alle inkomsten en daar wil de Commissie nu iets aan doen. De EU-landen hebben daar trouwens uitdrukkelijk om gevraagd.

Als de plannen het halen, moeten de EU-landen vanaf 2015 ook uitwisselen hoeveel loon of pensioen iemand ontvangt en wat hij verdient met bestuursfuncties, levensverzekeringen en onroerend goed.

Om zoveel mogelijk mazen in de wet te dichten wil de Commissie landen verplichten nog meer informatie te delen , onder andere over dividend, vermogenswinst en andere inkomsten, en rekeningtegoeden.

Internationale aanpak

Gemeenschappelijke EU-regels kunnen voorkomen dat de EU een lappendeken wordt van allerlei bilaterale afspraken met de VS en andere landen buiten de EU.

Ze garanderen ook dat alle EU-landen evenveel informatie krijgen, zodat ze in eigen land efficiënter belastingen kunnen innen.

Verder staat de EU met de nieuwe regels steviger in de onderhandelingen over wereldwijde normen voor het uitwisselen van fiscale gegevens.

In december 2012 publiceerde de Commissie al een actieplan voor een efficiëntere EU-aanpak van belastingontduiking en -ontwijking. Daarin zei ze ervoor te willen ijveren dat automatische informatie-uitwisseling internationaal de norm wordt.

Samen met de EU-landen zal de Commissie dat standpunt ook blijven verdedigen op de komende G8 (juni 2013) en G20 (september 2013).

Meer informatie over belastingontduiking en belastingontwijking English

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links