Naršymo kelias

Mokestiniam sukčiavimui – ne vieta - 14/06/2013

Euro banknotai ant laikraščio su žodžiu „mokesčiai“ straipsnio antraštėje © iStock/code6d

Siūloma ES privalomo keitimosi asmenų finansine informacija taisykles pradėti taikyti visoms pajamoms.

Dėl mokestinio sukčiavimo ir mokesčių slėpimo nukenčiame visi. Asmenys, kurie neteisėtai vengia mokėti jiems priklausančius mokesčius, atima iš vyriausybių lėšas, kurias būtų buvę galima panaudoti ekonominės ir socialinės politikos reikmėms, kad piliečių gyvenimas taptų geresnis.

Vienas iš mokesčių vengimo būdų yra užsienyje uždirbtų pajamų slėpimas nuo šalies, kurioje jie gyvena ir turi mokėti mokesčius, institucijų.

ES stengiasi savo teritorijoje užkirsti tam kelią. Pagal dabartines ES taisykles Lietuva ir visos kitos valstybės narės privalo rinkti informaciją apie pajamas, kurias jų teritorijoje gauna asmenys, kurie nėra nuolatiniai šių šalių gyventojai.

Lietuvos valdžios institucijos turi pateikti šią informaciją toms ES šalims, kuriose šie asmenys gyvena, kad tokios pajamos galėtų būti apmokestintos, o ES šalys Lietuvai taip pat turi pateikti informaciją apie jos nuolatinius gyventojus.

Tačiau pagal dabartines taisykles informacija teikiama ne apie visas pajamas, tad ES šalių prašoma Europos Komisija nori užtaisyti šias spragas.

Todėl nuo 2015 m. šalys taip pat turės keistis informacija apie asmenų pajamas iš darbo užmokesčio, direktorių atlyginimo, gyvybės draudimo, pensijų ir turto.

Komisija dabar siūlo pašalinti dar daugiau spragų ir įpareigoti keistis informacija apie dividendus, kapitalo prieaugį, kitas finansines pajamas ir sąskaitos likučius.

Bendras tarptautinis standartas

Nustačius bendrą ES keitimosi mokesčių informacija standartą, ES šalims nebereikėtų daugybės įvairiausių atskirų dvišalių susitarimų su JAV ir kitomis ES nepriklausančiomis valstybėmis.

ES šalims papildoma informacija taip pat būtų naudinga. Šalys galėtų geriau įvertinti ir surinkti priklausančius mokesčius.

Be to, pagerėtų derybinės ES pozicijos siekiant aukštesnių pasaulinių keitimosi mokesčių informacija standartų.

2012 m. gruodžio mėn. Europos Komisija pateikė planą , kuriame apibrėžė veiksmingesnes ES kovos su mokesčių slėpimu ir vengimu priemones. Jame pabrėžiama, jog būtina siekti, kad automatinis keitimasis informacija taptų tarptautiniu standartu.

Europos Komisija dirbs su ES šalimis siekdama užtikrinti, kad artėjantiems G8 (2013 m. birželį) ir G20 (2013 m. rugsėjį) šalių susitikimams būtų parengta tvirta ir vieninga ES pozicija dėl tarptautinio standarto.

Daugiau informacijos apie mokesčių slėpimą ir vengimą English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos