Navigointipolku

EU haluaa laajentaa verohallintojen tietojenvaihtoa - 14/06/2013

Nippu euroseteleitä verotusta käsittelevän sanomalehtiotsikon päällä © iStock/code6d

Komissio ehdottaa, että EU:n verohallintojen välinen automaattinen tietojenvaihto laajennetaan koskemaan kaikkia tuloja.

Veropetokset ja veronkierto tuntuvat kaikkien veronmaksajien lompakossa. Henkilöt ja yritykset, jotka yrittävät laittomasti välttyä maksamasta veroja, aiheuttavat tuntuvan loven verokertymään ja heikentävät näin mahdollisuuksia toteuttaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa, jolla voidaan parantaa kansalaisten elämänlaatua.

Verojen maksua yritetään välttää esimerkiksi pimittämällä kotimaan verottajalta ulkomailta saatuja tuloja.

EU yrittää nyt estää veronkiertoa alueellaan. Nykyisten EU-sääntöjen mukaan kunkin jäsenmaan on kerättävä tietoja ulkomailla asuvien henkilöiden tuloista kyseisessä maassa.

Tiedot on toimitettava verovelvollisen asuinmaan viranomaisille verotusta varten.

Nykyisten sääntöjen soveltamisala ei kuitenkaan kata kaikkia tuloja, ja komissio haluaakin nyt tukkia nämä porsaanreiät. EU-maat ovat pyytäneet asiaa koskevia toimenpiteitä useissa eri yhteyksissä.

Tämän vuoksi EU-maiden on vaihdettava vuodesta 2015 lähtien tietoja myös yksityishenkilöiden ansiotuloista, johtokunnan palkkioista, henkivakuutuksista, eläkkeistä sekä kiinteän omaisuuden omistamisesta ja siitä saatavista tuloista.

Komissio ehdottaa nyt, että automaattista tietojenvaihtoa laajennetaan koskemaan osinkoja, pääomavoittoja, muita rahoitustoiminnasta saatuja tuottoja ja tilisaldoja.

Tavoitteena kansainvälinen tietojenvaihto

EU:lle halutaan luoda yhteiset verohallintojen automaattista tietojenvaihtoa koskevat normit. Näin vältytään tilanteelta, jossa yksittäisillä EU-mailla olisi kahdenvälisiä verotietojen vaihtoa koskevia sopimuksia esimerkiksi Yhdysvaltojen ja muiden EU:n ulkopuolisten maiden kanssa.

Yhteiset normit varmistaisivat myös sen, että kaikki EU-maat hyötyisivät eri maista kerätyistä tiedoista. Näin niillä olisi paremmat edellytykset arvioida ja periä maksettavaksi kuuluvia veroja.

EU:n laajuiset säännöt antaisivat EU:lle myös paremman neuvotteluaseman ajaa tietojenvaihtoa koskevia tiukempia normeja myös maailmanlaajuisesti.

Komissio esitti joulukuussa 2012 toimintasuunnitelman , jonka mukaisesti tehostetaan EU:n toimia veropetoksia ja veronkiertoa vastaan. Siinä korostetaan tarvetta edistää automaattista tietojenvaihtoa kansainvälisenä avoimuuden ja tietojenvaihdon normina veroasioissa.

Komissio pyrkii yhdessä EU-maiden kanssa varmistamaan, että EU esittää vahvan ja yhtenäisen kannan tietojenvaihtoa koskevasta kansainvälisestä normista tulevissa G8- ja G20-huippukokouksissa, jotka pidetään kesä- ja syyskuussa 2013.

Veropetosten ja veronkierron torjunta EU:ssa – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä