Navigatsioonitee

Maksupettustele ei ole kohta - 14/06/2013

Eurod maksuteemalise artikliga ajalehel © iStock/code6d

Ettepanekuga laiendatakse isikliku finantsteabe vahetamise kohustust käsitlevaid ELi eeskirju kogu sissetulekule.

Maksupettused ja maksudest kõrvalehoidumine kahjustavad meid kõiki. Inimesed, kes ebaseaduslikult väldivad oma õiglase maksuosa tasumist, jätavad riigi ilma rahast, mida oleks saanud kasutada majandus- ja sotsiaalpoliitika elluviimiseks ja kodanike elu paremaks muutmiseks.

Üks moodus, kuidas petturid maksudest kõrvale hiilivad, on teises riigis saadud tulude varjamine selle riigi asutuste eest, kus nad elavad ja tavaliselt makse maksavad.

EL proovib seda oma territooriumil vältida. Praegused ELi eeskirjad nõuavad, et näiteks Eesti, Soome ja ka kõik muud liikmesriigid koguksid teavet tulu kohta, mida mitteresidendid on saanud nende territooriumil.

Eesti ja Soome ametiasutused peavad seejärel esitama selle teabe ELi liikmesriikidele, kus inimesed tegelikult elavad, et sissetulekut saaks maksustada. ELi liikmesriigid peavad omakorda saatma mis tahes teavet Eesti ja Soome elanike kohta neile riikidele.

Kuid praeguste eeskirjadega ei hõlmata kogu sissetulekut ning komisjon soovib vastavalt ELi liikmesriikide palvele õiguslüngad kõrvaldada.

Seetõttu peavad riigid alates 2015. aastast vahetama teavet inimeste sissetulekute kohta, mida nad on saanud töösuhtes olles, juhatuse tasudena, elukindlustusena, pensionina ja kinnisvara eest.

Komisjon kavatseb kõrvaldada õiguslüngad laiendatud teabevahetuse abil, hõlmates ka dividende, kapitalikasumit, konto saldot ja kõiki muid rahalisi sissetulekuid.

Ühine rahvusvaheline lähenemine

Ühised ELi nõuded maksuteabe vahetamiseks aitavad vältida olukorda, kus ELi liikmesriikidel on palju eraldi kahepoolseid lepinguid USA ja teiste ELi mittekuuluvate riikidega.

Sellega tagatakse ka täiendavast teabest saadav kasu kõigile ELi liikmesriikidele. Riigid saavad oma territooriumil kohaldatavaid makse paremini hinnata ja koguda.

ELil oleks ka rahvusvahelisel areenil parem läbirääkimispositsioon rangemate nõuete kehtestamiseks ja maksuteabe vahetamiseks.

2012. aasta detsembris esitas komisjon kava , kuidas EL saaks tõhusamalt võidelda maksudest kõrvalehoidumisega. Kavas rõhutatakse vajadust muuta automaatne teabevahetus rahvusvaheliseks standardiks.

Komisjon teeb ELi liikmesriikidega koostööd, et tagada tugev ja ühtne ELi seisukoht rahvusvahelise standardi suhtes eelseisval G8 kohtumisel (2013. aasta juunis) ja G20 kohtumisel (2013. aasta septembris).

Täiendav teave maksudest kõrvalehoidumise kohta

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad