Διαδρομή πλοήγησης

Χαρτονομίσματα ευρώ επάνω σε εφημερίδα με εμφανή τη λέξη «φόρος» © iStock/code6d

Προτείνεται η επέκταση των κανόνων της ΕΕ για την υποχρεωτική ανταλλαγή προσωπικών οικονομικών στοιχείων, ώστε να καλύπτονται όλες οι μορφές εισοδήματος.

Όλοι μας ζημιωνόμαστε από τη φορολογική απάτη και τη φοροδιαφυγή Όσοι παράνομα αποφεύγουν να καταβάλλουν το μερίδιο των φόρων που τους αναλογεί στερούν τον κρατικό προϋπολογισμό από χρήματα που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εφαρμογή οικονομικών και κοινωνικών πολιτικών, καθώς και για τη βελτίωση της ζωής των πολιτών.

Μια πρακτική που ακολουθούν οι φοροφυγάδες είναι να αποκρύπτουν, από τις αρχές της χώρας στην οποία ζουν και φορολογούνται κανονικά, το εισόδημα που αποκτούν σε άλλη χώρα.

Η ΕΕ επιδιώκει να αποτρέψει αυτή την πρακτική εντός των συνόρων της. Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, η Ελλάδα όπως και όλα τα άλλα κράτη μέλη οφείλει να συγκεντρώνει στοιχεία για το εισόδημα που αποκτούν στην επικράτειά της μη μόνιμοι κάτοικοι.

Για παράδειγμα, οι ελληνικές αρχές πρέπει να δίνουν αυτά τα στοιχεία στις χώρες της ΕΕ όπου τα άτομα αυτά ζουν, προκειμένου να φορολογηθούν γι΄αυτό το εισόδημα. Αντίστοιχα, τα άλλη κράτη μέλη οφείλουν να δίνουν στην Ελλάδα στοιχεία για το εισόδημα που αποκτούν στην επικράτειά τους Έλληνες υπήκοοι.

Καθώς οι ισχύοντες κανόνες δεν καλύπτουν όλες τις μορφές εισοδήματος, η Επιτροπή αποφάσισε, ύστερα και από αίτημα κρατών μελών της Ένωσης, να καλύψει αυτά τα κενά.

Για τον λόγο αυτό, από το 2015 τα κράτη μέλη θα οφείλουν να ανταλλάσσουν στοιχεία για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων από απασχόληση, αμοιβές διευθυντικών στελεχών, προϊόντα ασφάλειας ζωής, συντάξεις και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Η Επιτροπή προτείνει τώρα να καλυφθούν ακόμη περισσότερα κενά με την περαιτέρω επέκταση της ανταλλαγής στοιχείων, ώστε να συμπεριληφθούν τα μερίσματα, τα κεφαλαιακά κέρδη, άλλα χρηματοοικονομικά έσοδα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών.

Μια κοινή διεθνής προσέγγιση

Με τη θέσπιση ενός κοινού ευρωπαϊκού προτύπου για την ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων, θα μπορούσε να αποφευχθεί η σημερινή κατάσταση κατά την οποία οι χώρες της ΕΕ διατηρούν πληθώρα διμερών συμφωνιών με τις ΗΠΑ και άλλες τρίτες χώρες.

Θα διασφαλιζόταν επίσης ότι όλες οι χώρες της ΕΕ θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την ανταλλαγή συμπληρωματικών στοιχείων, καθώς θα μπορούσαν ευκολότερα να υπολογίζουν και να εισπράττουν τους οφειλόμενους φόρους.

Επίσης, η ΕΕ θα βρισκόταν σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση για να προωθήσει αυστηρότερα πρότυπα για την ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων σε παγκόσμιο επίπεδο.

Τον Δεκέμβριο 2012, η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο με μέτρα της ΕΕ για την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής. Στο σχέδιο επισημαίνεται η ανάγκη προώθησης της αυτόματης ανταλλαγής στοιχείων ως ένα διεθνές πρότυπο.

Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη της ΕΕ για να διασφαλίσει μια ισχυρή και ενιαία θέση της ΕΕ σχετικά με την καθιέρωση διεθνούς προτύπου στις επικείμενες συνόδους του G8 (Ιούνιος 2013) και του G20 (Σεπτέμβριος 2013).

Περισσότερα για τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι