Sti

Ikke flere skattesnydere - 14/06/2013

Eurosedler på en avis med ordet "tax" © iStock/code6d

Forslag vil udvide EU's regler om obligatorisk udveksling af personlige økonomiske oplysninger til at omfatte al indkomst.

Skattesvig og skatteunddragelse skader os alle. Folk, som på ulovlig vis undgår at betale deres andel i skat, snyder medlemslandene for penge, som ellers kunne være brugt på at gennemføre økonomiske og sociale politikker og forbedre borgernes liv.

Én af de måder, skattesnydere undgår at betale skat på, er ved at skjule deres indkomst i et andet land for myndighederne i det land, de bor og normalt betaler skat i.

EU arbejder på at forhindre dette inden for dets område. Med de nuværende EU-regler skal Danmark, Sverige og alle andre medlemslande indhente oplysninger om ikke-bosiddende udlændinges indkomst i deres land.

De danske og svenske myndigheder skal så videregive disse oplysninger til de EU-lande, hvor disse personer reelt bor, så deres indkomst kan blive beskattet – og de andre EU-lande skal til gengæld sende eventuelle oplysninger om danske eller svenske indbyggere til de danske og svenske myndigheder.

Men de nuværende regler omfatter ikke alle former for indkomst, og Kommissionen vil derfor lukke disse smuthuller – på opfordring fra EU-landene.

Derfor vil EU-landene fra 2015 også skulle udveksle oplysninger om enkeltpersoners indtægter fra ansættelse, bestyrelseshonorarer, livsforsikringer, pensioner og ejendom.

Kommissionen foreslår nu at lukke smuthullerne yderligere ved at udvide informationsudvekslingen til også at omfatte udbytte, kapitalafkast, kontoindeståender og andre former for finansielle indtægter.

Fælles international tilgang

Med en fælles EU-standard for udveksling af skatteoplysninger undgår vi en situation, hvor EU-lande sidder med et kludetæppe af enkeltstående bilaterale aftaler med USA og andre lande uden for EU.

Alle EU-landene vil desuden få gavn af de yderligere oplysninger. Landene bliver bedre i stand til at ansætte og opkræve skyldige skatter hjemme.

EU får desuden en bedre forhandlingsposition til at skubbe på for højere standarder for udveksling af skatteoplysninger på verdensplan.

I december 2012 fremlagde Kommissionen et udkast til en mere effektiv EU-reaktion på skattesvig og –unddragelse. Udkastet understreger behovet for at skubbe på for automatisk informationsudveksling som en international standard.

Kommissionen vil arbejde sammen med EU-landene for at sikre, at der er en stærk fælles EU-holdning til en international standard på det kommende G8-topmøde (juni 2013) og G20-topmøde (september 2013).

Læs mere om skattesvig og -unddragelse English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links