Cesta

Členské státy EU společně bojují proti daňovým podvodům - 14/06/2013

Svazek eurobankovek ležící na novinách, jeden z titulků začíná slovem „Daně“ © iStock/code6d

Podle navrhovaného předpisu EU by se dále zpřísnila povinná výměna finančních informací a zahrnovala by veškeré příjmy.

Kvůli daňovým podvodům a daňovým únikům přicházíme o peníze všichni. Osoby, které se nelegálně vyhýbají placení daní, připravují stát o částky, které by jinak mohly být použity na opatření hospodářské a sociální politiky a zlepšení života občanů.

Jedním ze způsobů, kterého podvodníci využívají, je zatajení příjmu z jiné země před orgány té země, ve které odvádějí daně.

EU usiluje o tom, aby se této situaci zamezilo alespoň v rámci území Unie. Současná pravidla EU požadují, aby Česká republika a všechny ostatních členské státy shromažďovala informace o příjmech nabytých na jejich území nerezidenty.

České orgány pak musí tyto informace poskytovat těm zemím EU, kde dotčené osoby skutečně žijí a kde platí daně, aby mohly být jejich příjmy zdaněny. Platí to i obráceně – členské státy musí rovněž zasílat českým orgánům informace o příjmech českých občanů v zahraničí.

Stávající pravidla se však nevztahují na veškeré příjmy a Komise hodlá tyto mezery na žádost členských států napravit.

Od roku 2015 proto budou mít země Unie povinnost poskytovat si navzájem informace o individuálních příjmech získaných ze závislé činnosti včetně mimořádných odměn, ale například i o částkách z životního pojištění, o důchodech a nabytém majetku.

Komise nyní navrhuje tato pravidla dále zpřísnit a povinnost sdílení informací rozšířit, aby se vztahovala rovněž na dividendy, kapitálové zisky, ostatní druhy finančních příjmů a účetních zůstatků.

Společný mezinárodní přístup

Jednotné evropské normy pro sdílení informací v daňové oblasti by ukončily současný nepřehledný stav, kdy platí pouze řada dvoustranných dohod s USA a dalšími zeměmi mimo EU, které si členské země sjednaly sami za sebe.

Informací by tak mohly využívat všechny země EU a na jejich základě by mohly lépe provádět vypočet a výběr daní.

Evropská unie by tak měla lepší vyjednávací pozici při jednáních o zavedení vyšších standardů výměny informací v daňové oblasti na celosvětové úrovni.

Celkově účinnější způsob řešení daňových úniků a neplnění daňových povinností navrhla Komise již v prosinci roku 2012. Plán zdůrazňuje, že je třeba podpořit automatickou výměnu informací, která by se měla stát v mezinárodním prostředí běžnou záležitostí.

Komise bude dále spolupracovat s členskými státy, aby zajistila, že EU zaujme k otázce mezinárodní normy ohledně výměny informací jednotný postoj na nadcházejícím summitu G8 (červen 2013) a summitu G20 (září 2013).

Další informace o daňových únicích English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy