Sökväg

Fokus på stabilitet, tillväxt och jobb - 29/05/2013

De 27 EU-ländernas flaggor © EU

Kommissionen har lagt fram rekommendationer till 23 EU-länder och euroområdet som helhet om budgetarbetet och den ekonomiska politiken för 2013–2014.

Kommissionens landsspecifika rekommendationer English (en) bygger på ingående ekonomiska analyser av varje EU-land och på de finanspolitiska och ekonomiska reformprogram som länderna skickade in i april.

Rekommendationerna tar hänsyn till den ekonomiska situationen i landet och ger specifika råd för ökad konkurrenskraft, ekonomisk tillväxt och fler jobb. De gäller dock inte de länder som omfattas av ett makroekonomiskt saneringsprogram, det vill säga Grekland, Irland, Portugal och Cypern.

Rekommendationerna är en del av kommissionens strategi för att hjälpa EU att ta sig ur krisen, minska arbetslösheten och åstadkomma hållbar tillväxt.

Enligt en övergripande utvärdering pdf - 351 KB [351 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) har de flesta länderna gjort framsteg med att minska sina budgetunderskott och öka konkurrenskraften. Men några länder måste driva på arbetet.

EU-länderna bör också intensifiera insatserna mot den ökande arbetslösheten, särskilt bland ungdomar. De bör också reformera sina utbildningssystem för att se till att de som söker jobb har rätt kompetens för dagens arbetsmarknad.

Länderna kan göra mer för att uppmuntra företagen att investera och skapa jobb. De bör också främja investeringar i forskning, innovation och resurseffektivitet.

Kommissionen har också utfärdat allmänna rekommendationer för euroområdet pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) och fattat ett antal beslut inom förfarandet vid alltför stora underskott .

Vad händer framöver?

Rekommendationerna ingår i den europeiska planeringsterminen. Det är EU:s årliga cykel för samordning av den ekonomiska politiken, då EU-länderna samråder med varandra om budgetarbetet och den ekonomiska politiken utifrån kommissionens förslag till övergripande prioriteringar.

EU-ländernas ledare ska diskutera rekommendationerna vid sitt möte den 27–28 juni. När råden har antagits ska länderna ta hänsyn till dem i sina budgetar och ekonomiska reformprogram för 2013–2014.

Kommissionen och EU-länderna följer sedan upp hur varje land genomför åtgärderna.

Läs mer om den europeiska planeringsterminen

Tillväxtöversikt för 2013 pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi)

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar