Navigačný riadok

Dôraz na stabilitu, rast a pracovné miesta - 29/05/2013

Vlajky 27 členských štátov EÚ © EÚ

Balík odporúčaní pre 23 členských krajín EÚ a eurozónu, ktorý obsahuje usmernenia pre rozpočtové a hospodárske politiky na obdobie rokov 2013 – 2014

Odporúčania Komisie pre jednotlivé krajiny sa zakladajú na dôkladných analýzach hospodárskej situácie jednotlivých členských štátov EÚ vychádzajúcich z ich programov reforiem, ktoré všetky krajiny predkladajú každoročne v apríli.

Odporúčania, ktoré sa nevzťahujú na krajiny zapojené do programu makroekonomických úprav (Grécko, Írsko, Portugalsko a Cyprus), zohľadňujú hospodársku výkonnosť každej krajiny a obsahujú konkrétne rady na posilnenie konkurencieschopnosti, hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest.

Tieto odporúčania sú súčasťou stratégie Komisie zameranej na prekonanie krízy, zníženie miery nezamestnanosti a dosiahnutie udržateľného rastu v Európe.

Z výsledkov celkového hodnotenia pdf - 351 KB [351 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) pokroku vyplýva, že väčšina krajín napreduje pri znižovaní rozpočtových schodkov a pri realizácii opatrení na zvýšenie konkurencieschopnosti. Niektoré však musia svoje reformy urýchliť.

Krajiny EÚ by takisto mali prijať opatrenia na zníženie nezamestnanosti, najmä pokiaľ ide o mladých ľudí. Vlády by zároveň mali reformovať programy vzdelávania a odbornej prípravy, aby sa zabezpečilo, že uchádzači o zamestnanie majú zručnosti potrebné pre súčasný pracovný trh.

Rezervy existujú aj v oblasti stimulovania podnikov, ktoré by mali viac investovať a vytvárať väčší počet pracovných miest. Podpora investícií je takisto potrebná v oblasti výskumu, inovácie a efektívneho využívania zdrojov.

Komisia zároveň s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny uverejnila všeobecné odporúčania pre eurozónu pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) a schválila niekoľko rozhodnutí v rámci postupu pri nadmernom deficite .

Ďalšie kroky

Odporúčania sú súčasťou európskeho semestra, každoročného cyklu koordinácie hospodárskej politiky EÚ, počas ktorého sa predstavitelia vlád členských krajín navzájom radia pri tvorbe národných rozpočtov a hospodárskych politík na základe celkových priorít, ktoré navrhla Komisia.

Lídri EÚ prediskutujú tieto odporúčania na svojom stretnutí 27. a 28. júna. Ich schválenie je naplánované na júl. Následne ich bude musieť každá krajina zapracovať do svojich rozpočtov a národných programov hospodárskych reforiem na roky 2013 – 2014.

Komisia a predstavitelia vlád členských krajín EÚ potom budú monitorovať, ako sa tieto opatrenia uplatňujú v jednotlivých krajinách.

Ďalšie informácie o európskom semestri

Ročný prieskum rastu (2013) pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy