Navigācijas ceļš

Galvenā nozīme stabilitātei, izaugsmei un darbvietām - 29/05/2013

27 ES dalībvalstu karogi © ES

Pieņemti ieteikumi 23 ES dalībvalstīm un eirozonai kopumā. Tajos sniegti norādījumi, kā veidot budžeta un ekonomisko politiku 2013.–2014. gadā.

Komisija nākusi klajā ar konkrētām valstīm adresētiem ieteikumiem English (en) , kuru izstrādē padziļināti analizēts katras ES dalībvalsts ekonomikas stāvoklis, novērtējot budžeta un ekonomikas reformu plānus, ko valdības iesniedza aprīlī.

Šie ieteikumi neskar valstis, kuras pašlaik īsteno makroekonomikas korekciju programmas, — proti, Grieķiju, Īriju, Portugāli un Kipru. Tajos, ņemot vērā katras valsts ekonomisko situāciju, sniegti padomi, kā uzlabot konkurētspēju, veicināt ekonomikas izaugsmi un radīt vairāk darbvietu.

Ieteikumi ietilpst Komisijas stratēģijā, kā palīdzēt Eiropai pārvarēt krīzi, mazināt bezdarbu un panākt ilgtspējīgu izaugsmi.

Vispārējā progresa novērtējumā pdf - 351 KB [351 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) konstatēts, ka vairums valstu ir sekmīgi samazinājušas budžeta deficītu un īsteno pasākumus konkurētspējas uzlabošanai. Tomēr dažām valstīm šajā ziņā vēl būtu jāpieliek solis.

ES dalībvalstīm arī būtu jādara vairāk, lai mazinātu aizvien pieaugošo bezdarbu, pirmām kārtām jauniešu bezdarbu. Vienlaikus valdībām vajadzētu reformēt izglītības un mācību programmas, lai darba meklētāji varētu iegūt mūsdienu darba tirgū pieprasītās iemaņas.

Valdībām arī jādara vairāk, lai mudinātu uzņēmumus veikt ieguldījumus un radīt jaunas darbvietas. Turklāt vajadzētu sekmēt papildu investīcijas pētniecībā, inovācijā un resursu efektivitātē.

Šajā saistībā Komisija arī ir pieņēmusi vispārīgus ieteikumus eirozonai pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) un vairākus lēmumus sākt pārmērīga budžeta deficīta novēršanas procedūru .

Turpmākie posmi

Šādu ieteikumu sagatavošana ietilpst t.s. Eiropas pusgadā — ikgadējā ES ekonomikas politikas koordinēšanas ciklā, kura laikā ES valstu valdības savstarpēji apspriežas par budžetu un ekonomikas politiku, balstoties uz Komisijas ierosinātajām prioritātēm.

ES līderi izskatīs šos ieteikumus 27.–28. jūnija sanāksmē. Pēc apstiprināšanas jūlijā katra valsts sāks tos iestrādāt savā 2013.–2014. gada budžetā un valsts ekonomikas reformu plānos.

Tad Komisija un ES dalībvalstu valdības sekos līdzi, kā kurai valstij izdodas šos pasākumus īstenot praksē.

Vēl par Eiropas pusgadu

2013. gada izaugsmes pētījums pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Izvēlēties tumšu fonu Atjaunot rakstzīmju standartizmēru Palielināt rakstzīmju izmēru par 200 % Pārsūtīt šo lapu draugam Izdrukāt šo lapu

 

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?

Noderīgas saites