Cosán nascleanúna

Cobhsaíocht, fás agus poist - 29/05/2013

Bratacha 27 Ballstát an AE © an AE

Pacáiste moltaí do 23 tír an AE, agus do limistéar an euro freisin, ina bhfuil treoir maidir le beartais bhuiséadacha agus eacnamaíocha don tréimhse 2013–14.

Is le mionanailís eacnamaíoch a rinneadh ar gach Ballstát den AE, i bhfianaise pleananna maidir le leasuithe buiséadacha agus eacnamaíocha a chuir gach rialtas faoina bhráid in Aibreán, a tháinig an Coimisiún ar na moltaí tír-shonracha atá déanta aige.

Sna moltaí seo tá staid eacnamaíoch gach tíre curtha san áireamh agus tugtar sainchomhairle i leith an t-iomaíochas, fás eacnamaíoch agus cruthú post a chur chun cinn. Ní dhearnadh moltaí i leith tíortha a bhfuil clár coigeartaithe maicreacnamaíoch i bhfeidhm iontu, mar atá, an Ghréig, Éire, an Phortaingéil agus an Chipir.

Cuid de straitéis an Choimisiúin is ea na moltaí, straitéis atá ceaptha an ghéarchéim san Eoraip a shárú, dífhostaíocht a laghdú agus fás inbhuanaithe a bhaint amach.

I measúnú ginearálta pdf - 351 KB [351 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) a rinneadh ar an dul chun cinn atá á dhéanamh ag na Ballstáit, léiríodh go bhfuil ag éirí leis an gcuid is mó díobh easnaimh bhuiséid a laghdú agus bearta a chur ar bun chun an t-iomaíochas a mhéadú. Ní mór do roinnt acu géarú gan mhoill ar a gcuid iarrachtaí, áfach.

Ba cheart do thíortha an AE neartú ar a gcuid beart atá ceaptha an dífhostaíocht a laghdú, an dífhostaíocht i measc an aosa óig go háirithe. San am céanna, ba cheart do na rialtais clár oideachais agus oiliúna a leasú sa chaoi is go mbeidh na scileanna a theastaíonn ó fhostóirí ag lucht tóraíochta oibre.

Is féidir tuilleadh a dhéanamh chun gnólachtaí a spreagadh le hinfheistíocht a dhéanamh agus poist a chruthú. Ba cheart, leis, féachaint le breis infheistíochta sa taighde, sa nuálaíocht agus sa tíosaíocht fuinnimh a spreagadh.

Mar chuid den phróiseas chuige sin, d'eisigh an Coimisiún moltaí ginearálta do limistéar an euro pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) agus rinne sé roinnt cinntí faoin Nós Imeachta i gCás Easnaimh Iomarcaigh

Na chéad chéimeanna eile

Cuid den 'seimeastar Eorpach' is ea na moltaí, timthriall bliantúil comhordaithe beartas eacnamaíoch an AE, tréimhse a mbíonn rialtais na mBallstát ag dul i gcomhairle le chéile faoina gcuid buiséad agus beartas eacnamíoch, i bhfianaise mholtaí an Choimisiúin maidir leis na tosaíochtaí ginearálta is ceart a bheith acu.

Pléifidh cinnirí an AE na moltaí nuair a thiocfaidh siad le chéile i gcruinniú an 27–28 Meitheamh. Nuair a bheidh na moltaí glactha acu i mí Iúil, cuirfidh gach tír i bhfeidhm iad ina mbuiséad náisiúnta agus ina gcuid pleananna um leasú eacnamaíoch don tréimhse 2013–14.

Déanfaidh an Coimisiún agus rialtais na mBallstát monatóireacht ar an gcaoi a gcuirfidh gach tír na bearta sin i bhfeidhm.

Tuilleadh eolais faoin seimeastar Eorpach

An suirbhé maidir le fás in 2013. pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links