Navigointipolku

EU-maiden lujitettava talouskasvun perusteita - 29/05/2013

EU-maiden liput © EU

Komissio on julkaissut 23 EU-maan ja euroalueen talouspolitiikan linjauksia koskevat suositukset. Niissä annetaan budjetti- ja talouspolitiikkaan liittyviä ohjeita vuosiksi 2013–2014.

Komission maakohtaiset suositukset English (en) perustuvat kunkin EU-maan tilanteesta tehtyihin tarkkoihin analyyseihin. Ne puolestaan pohjautuvat EU-maiden huhtikuussa toimittamiin julkista taloutta ja talouspolitiikkaa koskeviin suunnitelmiin.

Suosituksissa otetaan huomioon kunkin maan taloudellinen tilanne ja annetaan ohjeita siitä, kuinka kilpailukykyä, talouskasvua ja uusien työpaikkojen luomista voitaisiin edistää. Suositukset on annettu kaikille muille jäsenmaille paitsi Irlannille, Kreikalle, Kyprokselle ja Portugalille, sillä niiden talouden sopeutusohjelmien noudattamista seurataan erikseen.

Suositukset ovat osa komission strategiaa, jolla pyritään löytämään ulospääsy talouskriisistä, vähentämään työttömyyttä ja edistämään kestävää kasvua.

Komission yleisen arvion pdf - 351 KB [351 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) mukaan useimmat maat ovat edistyneet julkisen talouden vakauttamisessa ja kilpailukykyä lisäävien uudistusten toteuttamisessa. Eräiden maiden olisi kuitenkin toteutettava uudistuksia nykyistä nopeammin.

EU-maiden olisi lisättävä toimia nopeasti kasvavan työttömyyden torjumiseksi ja erityisesti nuorten työllistämiseksi. Jäsenmaiden olisi myös uudistettava koulutusjärjestelmiä, jotta työnhakijoilla olisi nykyisillä työmarkkinoilla tarvittavia taitoja.

Komission mukaan EU-maiden on parannettava yritysten edellytyksiä tehdä investointeja ja luoda uusia työpaikkoja. Hallitusten olisi muun muassa edistettävä tutkimukseen, innovointiin ja resurssitehokkuuteen tehtäviä investointeja.

Komissio antoi myös euroaluetta koskevia yleisiä suosituksia pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) , minkä lisäksi se antoi useita päätöksiä liiallista alijäämää koskevaa menettelyä noudattaen.

Jatkotoimet

Suositukset ovat osa nk. EU-ohjausjaksoa. Se on vuotuinen kuuden kuukauden jakso, jonka aikana jäsenmaat voivat hyötyä koordinoinnista EU:n tasolla, kun ne valmistelevat kansallista budjetti- ja talouspolitiikkaansa. Suositukset perustuvat komission vuotuisessa kasvuselvityksessä vahvistamiin yleisiin tavoitteisiin.

EU-maiden johtajat keskustelevat suosituksista kokouksessaan 27.–28. kesäkuuta. Suositukset on määrä hyväksyä heinäkuussa, jonka jälkeen kukin EU-maa toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, jotta ne voitaisiin ottaa huomioon vuosien 2013–2014 kansallisissa talousarvioissa ja talouden uudistussuunnitelmissa.

Komissio ja muut EU-maat seuraavat sitä, miten kukin EU-maa panee suositukset täytäntöön.

Talouspolitiikan EU-ohjausjakso – lisätietoa

Vuotuinen kasvuselvitys 2013 pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) svenska (sv)

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä