Navigatsioonitee

Tähelepanu keskmes stabiilsus, majanduskasv ja töökohtade loomine - 29/05/2013

27 ELi liikmesriigi lipud © EU

23 ELi liikmesriigile ja euroalale esitatav soovituste pakett, milles antakse eelarve- ja majanduspoliitikat käsitlevaid suuniseid ajavahemikuks 2013−2014.

Komisjoni riigipõhised soovitused English (en) juhinduvad iga ELi liikmesriigi olukorra hoolikast analüüsist, mis põhineb liikmesriikide valitsuste poolt aprillis esitatud eelarve- ja majandusreformi kavadel.

Soovitustes, mida ei kohaldata nende riikide suhtes, kes osalevad praegu makromajanduslikus kohandamisprogrammis (Kreeka, Iirimaa, Portugal ja Küpros), võetakse arvesse iga riigi majanduslikku olukorda ning antakse konkreetseid nõuandeid konkurentsivõime, majanduskasvu ja töökohtade loomise ergutamiseks.

Soovitused on osa komisjoni strateegiast, mille eesmärk on aidata Euroopa välja kriisist , vähendada töötust ja saavutada jätkusuutlik majanduskasv.

Üldises hinnangus pdf - 351 KB [351 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) seni saavutatud edusammude kohta leitakse, et enamik liikmesriike on saavutanud edu eelarvepuudujääkide vähendamisel ja konkurentsivõimet suurendavate meetmete rakendamisel. Siiski on vaja, et mõned neist riikidest tegutseksid kiiremini.

ELi liikmesriigid peaksid samuti tõhustama meetmeid suureneva tööpuuduse vastu võitlemiseks, keskendudes eelkõige noorte tööhõive edendamisele. Samal ajal peaksid valitsused reformima haridus- ja koolitusprogramme selleks, et tööotsijatel oleksid vajalikud oskused tänasel tööturul osalemiseks.

Palju saab veel ära teha selleks, et julgustada ettevõtjaid investeerima ja töökohti looma. Samuti tuleks ergutada täiendavaid investeeringuid teadusuuringutesse ja ressursitõhususse.

Komisjon esitas ka soovitused euroala jaoks pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) ning võttis vastu mitu ülemäärase eelarvepuudujäägi menetlusest tulenevat otsust.

Järgmised sammud

Soovitused on osa Euroopa poolaastast, ELi iga-aastasest majanduspoliitika koordineerimise tsüklist, mille raames ELi valitsused konsulteerivad üksteisega eelarve- ja majanduspoliitika küsimustes, tuginedes komisjoni esitatud üldistele prioriteetidele.

ELi juhid arutavad soovitusi oma 27.– 28. juunini toimuval kohtumisel. Pärast nende heakskiitmist juulis inkorporeerib iga liikmesriik need oma riigi 2013.–2014. aasta eelarvesse ning majandusreformi kavasse.

Komisjon ja ELi liikmesriikide valitsused kontrollivad seejärel, kuidas iga liikmesriik neid meetmeid rakendab.

Lugege täiendavalt Euroopa poolaasta kohta

2013. aasta majanduskasvu analüüs pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad