Cesta

Zaostřeno na stabilitu, růst a zaměstnanost - 29/05/2013

Vlajky 27 členských států EU © EU

Balíček doporučení pro 23 zemí EU a eurozónu obsahující náměty k realizaci v rozpočtových a hospodářských politikách v období 2013–2014

Doporučení pro jednotlivé země Komise zpracovává na základě důkladné ekonomické analýzy, která vychází z plánů rozpočtových a hospodářských reforem, jež předložily členské státy v dubnu tohoto roku. Nevydávají se však pro země, které byly zařazeny do programu na ozdravení ekonomiky (Řecko, Irsko, Portugalsko a Kypr).

Doporučení Komise berou v úvahu hospodářskou situaci každé země zvlášť a poskytují konkrétní rady, jak obnovit konkurenceschopnost, stimulovat hospodářský růst a vytvářet nová pracovní místa.

Doporučení tvoří nedílnou součást strategie Komise, jež má Evropě pomoci vypořádat se se současnou krizí, snížit nezaměstnanost a dosáhnout udržitelného růstu.

Podle celkového hodnocení pdf - 351 KB [351 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) dosud dosaženého pokroku se většině zemí daří snižovat rozpočtové schodky a přijímat kroky, které zvyšují jejich konkurenceschopnost. Některé z nich však budou muset realizaci těchto opatření zrychlit.

Státy EU také musí intenzivnějí řešit rostoucí nezaměstnanost, a především palčivý problém mladých lidí bez práce. V souvislosti s tím by měly přikročit i k reformě systémů vzdělávání a odborné přípravy a zajistit, aby uchazeči o zaměstnání měli možnost získat takovou kvalifikaci, kterou současný trh práce skutečně potřebuje.

Rovněž je nutné posílit motivaci podniků, aby více investovaly a vytvářely nová pracovní místa. Nelze zapomínat ani na další investice do výzkumu, inovací a účinného využívání zdrojů.

V rámci tohoto procesu Komise vydala obecná doporučení pro eurozónu pdf - 61 KB [61 KB] Deutsch (de) English (en) français (fr) a přijala několik rozhodnutí podle postupu při nadměrném schodku .

Návazné kroky

Vydávaná doporučení jsou součástí tzv. „evropského semestru“, což je každoroční cyklus koordinace hospodářských politik v EU. Členské státy si v tomto období navzájem konzultují své rozpočty a hospodářské politiky, jejichž koncepce se opírá o celkové priority navržené Komisí.

Vedoucí představitelé EU budou tato doporučení projednávat na zasedání ve dnech 27.–28. června 2013. K jejich konečnému schválení by mělo dojít v červenci 2013 a poté je budou členské státy začleňovat do svých rozpočtů a plánů hospodářských reforem na období 2013–2014.

Komise a vlády členských států EU budou následně monitorovat, jak realizace těchto opatření v jednotlivých zemích postupuje.

Další informace o evropském semestru

Roční analýza růstu 2013 pdf - 109 KB [109 KB] български (bg) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv)

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy