Cosán nascleanúna

Cuid d'fhoirgneamh a bhfuil an focal 'bank' os cionn a dhorais © istock/ilbusca

Tá bearta nua ar na bacáin a thabharfadh ceart dlíthiúil do gach saoránach den AE cuntas bainc bunúsach a bheith aige aon áit san AE agus a shimpleodh an t-aistriú ó sholáthróir seirbhísí go soláthróir eile seirbhísí.

Ráite go bhfuil modhanna íocaíochta leictreonacha ag glacadh ionaid íocaíochtaí airgead tirim i leaba a chéile, tá gá ag gach duine le cuntas bainc.

Ina ainneoin sin, tá tuairim is 25 milliún English duine san Eoraip a dteastaíonn cuntas bainc uathu, ach atá ina uireasa. Le blianta beaga anuas, diúltaíodh do 2.5 milliún éigin duine cuntas bainc a oscailt, ar chúiseanna éagsúla, ar cheann acu gan go leor airgid a bheith acu.

Iad sin nach bhfuil cuntas bainc acu, is doiligh nó is dodhéanta acu glacadh le tuarastal nó le híocaíochtaí leasa shóisialaigh, airgead a aistriú agus rudaí a cheannach a dteastaíonn cárta dochair nó creidmheasa lena n-aghaidh.

D'fhéach an Coimisiún leis an gcás seo a fheabhsú, cuir i gcás trí na bainc a ghríosadh leis na coinníollacha a chuireann siad i bhfeidhm a mhaolú dá ndeoin féin. Ach sa dhá bhliain atá imithe thart ó shin is beag atá athraithe.

Is mithid bearta ceangailteacha a chur i bhfeidhm chun a chinntiú go mbeidh gach duine a bhfuil cuntas uaidh in ann ceann a oscailt. Seo thíos a dtiocfadh as moltaí DeutschEnglishfrançais an Choimisiúin:

  • d'fhéadfadh an uile dhuine san Eoraip, beag beann ar an méid airgid atá aige, cuntais bainc bunúsach a oscailt áit ar bith san AE, rud a ligfeadh dó oibríochtaí bunúsacha baincéireachta a dhéanamh.
  • b'fhusa ag tomhaltóirí na táillí ar chuntais bhunúsacha a chur i gcomparáid arae bheadh ar na soláthróirí seirbhísí eolas sothuigthe a chur ar fáil dóibh agus bheadh suíomh gréasáin neamhspleách ag gach tír ina gcuirfí na táillí i gcomparáid
  • bhunófaí bealach tapa éasca a ligfeadh do dhaoine a bhfuil cuntas acu dul le banc nó le soláthróir seirbhísí eile aon áit san AE.

Ina theannta sin dá gcuirfí na moltaí i bhfeidhm b'fhusa ag daoine an cuntas bainc is fearr a d'fheilfeadh dóibh féin a roghnú in aon tír san AE. Chomh maith leis sin, bheadh an margadh níos iomaíche dá mbarr, rud a bhféadfadh laghdú táillí a bheith mar thoradh air

Bheadh na bainc níos fearr as freisin, óir níor ghá dóibh déileáil leis an méid céanna maorlathais agus bheadh na rialacha ar fud na hEorpa níos aonfhoirmí, rud a chuideodh leo gnó a dhéanamh i dtíortha eile.

D'fhéadfadh gach Ballstát rialacha náisiúnta a leagan síos, e.g. cé acu saor in aisce nó ar táille réasúnta a thairgfí cuntais bhunúsacha do chustaiméirí. Níor ghá go mbeadh ar gach banc cuntas bunúsach a thairiscint – d'fhéadfadh an rialtas an cúram sin a chur ar aon bhanc amháin.

Na chéad chéimeanna eile

Déanfaidh ceannairí an AE agus Parlaimint na hEorpa staidéar ar na moltaí. D'fhéadfaidís teacht i bhfeidhm in 2014 dá nglacfaí leo.

Tuilleadh eolais faoi sheirbhísí airgeadais san AE. English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links