Navigatsioonitee

Fassaad sõnaga „pank” ukse kohal © istock/ilbusca

Uute meetmete kohaselt saaksid kõik eurooplased seadusliku õiguse omada põhipangakontot kõikjal ELis ning teenusepakkuja vahetamine muudetaks lihtsamaks.

Ajal, mil elektroonilised makseviisid on üha enam asendamas sularahamakseid, on igal inimesel vaja pangakontot.

Vaatamata sellele ei ole 25 miljonil eurooplasel English veel oma pangakontot, kuigi nad seda sooviksid. Umbes 2,5 miljonile inimesele on keeldutud erinevatel põhjustel (muu hulgas seetõttu, et neid peeti vaeseks) pangakontot avamast.

Neil, kel puudub pangakonto, on väga raske või isegi võimatu saada palka või sotsiaaltoetusmakseid, kanda raha üle või teha oste, mis eeldavadb krediit- või deebetkaardi olemasolu.

Komisjon on püüdnud aidata, julgustades näiteks pankasid vabatahtlikult oma nõudeid lihtsustama. Vaatamata sellele ei ole kahe järgneva aasta jooksul midagi muutunud.

Nüüd on vaja siduvaid meetmeid, et igaüks, kes pangakontot soovib, võiks ka selle saada. Komisjoni ettepanekud DeutschEnglishfrançais

  • võimaldaksid kõigil eurooplastel (olenemata nende finantsolukorrast) avada põhipangakonto mis tahes ELi liikmesriigis, et nad saaksid kasutada põhilisi pangandusteenuseid;
  • muudaksid tarbijatele maksekontotasude võrdlemise lihtsamaks – nad saaksid oma teenusepakkujalt selge teabe kõigi tasude kohta ning igal liikmesriigil oleks objektiivne tasusid võrdlev veebisait;
  • kehtestaksid pangakonto omanikele lihtsad ja kiired võimalused oma konto üleviimiseks teise panka või teise teenusepakkuja juurde mis tahes ELi liikmesriigis. .

Need meetmed võimaldaksid inimestel valida nende vajadustele kõige enam vastava pangakonto mis tahes ELi liikmesriigis. Samuti saaksid nad kasu teenusepakkujate vahelisest suuremast konkurentsist, mis tõenäoliselt vähendaks tasusid.

Pangad saaksid kasu bürokraatia vähenemisest ning ühtlasematest eeskirjadest kogu ELis, mis võimaldab neil oma tegevust laiendada.

ELi liikmesriigid saaksid kehtestada riiklikud eeskirjad, näiteks selle kohta, kas põhimaksekontosid pakutaks tarbijatele tasuta või mõistliku tasu eest. Mitte kõik pangad ei peaks pakkuma põhimaksekontot kõigile – asjaomase riigi valitsus võib paluda sellise teenuse osutamist ka vaid ühelt pangalt.

Järgmised sammud

ELi juhid kaaluvad nüüd koos Euroopa Parlamendiga asjaomaseid ettepanekuid. Need peaksid heakskiitmise korral jõustuma 2014. aastal.

Täiendavalt finantsteenuste kohta ELis English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad