Διαδρομή πλοήγησης

Τμήμα κτιρίου με τη λέξη “Τράπεζα” πάνω από την πόρτα © istock/ilbusca

Νέα μέτρα θα δίνουν σε όλους τους Ευρωπαίους το νόμιμο δικαίωμα να έχουν έναν βασικό τραπεζικό λογαριασμό οπουδήποτε στην ΕΕ αλλά και να αλλάζουν ευκολότερα τράπεζα.

Καθώς οι ηλεκτρονικές συναλλαγές αντικαθιστούν όλο και περισσότερο το ρευστό χρήμα, όλοι μας πρέπει να έχουμε έναν τραπεζικό λογαριασμό.

Ωστόσο, σχεδόν 25 εκατομμύρια Ευρωπαίοι English που θα ήθελαν να έχουν έναν λογαριασμό δεν μπορούν. Σε περίπου 2,5 εκατομμύρια πολίτες δεν εγκρίθηκε το αίτημά τους να ανοίξουν λογαριασμό για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και για το ότι θεωρήθηκαν πολύ φτωχοί.

Για όσους δεν έχουν τραπεζικό λογαριασμό είναι δύσκολο ή και αδύνατο να εισπράξουν μισθούς ή διάφορα επιδόματα, να μεταφέρουν χρήματα ή να κάνουν αγορές μέσω χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας.

Η Επιτροπή προσπαθεί εδώ και δύο χρόνια να βελτιώσει την κατάσταση, π.χ. παροτρύνοντας τις τράπεζες να χαλαρώσουν οικειοθελώς τις απαιτήσεις, χωρίς όμως ουσιαστικά αποτελέσματα.

Χρειάζονται πλέον δεσμευτικά μέτρα για να διασφαλιστεί ότι όποιος θέλει, μπορεί να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό. Με τις προτάσεις DeutschEnglishfrançais της Επιτροπής:

  • όλοι οι Ευρωπαίοι θα μπορούν, ανεξάρτητα από την οικονομική τους κατάσταση, να ανοίξουν έναν βασικό λογαριασμό πληρωμών οπουδήποτε στην ΕΕ, ώστε να μπορούν να κάνουν τις βασικές τραπεζικές πράξεις
  • οι καταναλωτές θα μπορούν ευκολότερα να συγκρίνουν τα έξοδα ενός λογαριασμού πληρωμών, ώστε να έχουν σαφή ενημέρωση για τα έξοδα που τους χρεώνει η τράπεζά τους. Επίσης, κάθε χώρα θα διατηρεί έναν ανεξάρτητο ιστότοπο σύγκρισης των τραπεζικών εξόδων
  • θα δημιουργηθεί ένα απλό και γρήγορο σύστημα αλλαγής τράπεζας ή παρόχου οπουδήποτε στην ΕΕ.

Με τα μέτρα αυτά πιστεύεται ότι θα βοηθούνται οι καταναλωτές να επιλέγουν τον τραπεζικό λογαριασμό που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες τους σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Επίσης, θα επωφελούνται από μια περισσότερο ανταγωνιστική αγορά, με πιθανή μείωση των τραπεζικών εξόδων.

Αλλά και οι τράπεζες θα ωφεληθούν, καθώς η μείωση της γραφειοκρατίας και η επιβολή ενιαίων κανόνων σε όλη την ΕΕ θα τις βοηθήσει να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Οι χώρες της ΕΕ θα μπορούν να θεσπίζουν εθνικούς κανόνες για το εάν, π.χ., οι βασικοί λογαριασμοί πληρωμών θα προσφέρονται δωρεάν στους καταναλωτές ή με λογικό κόστος. Δεν θα υποχρεούνται όλες οι τράπεζες να ανοίγουν σε όποιον θέλει βασικό λογαριασμό πληρωμών· τα κράτη θα μπορούν να ζητούν από μία τράπεζα να προσφέρει στους καταναλωτές τέτοιους λογαριασμούς.

Τα επόμενα βήματα

Οι ηγέτες της ΕΕ θα εξετάσουν τις προτάσεις μαζί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν εγκριθούν, οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να ισχύσουν από το 2014.

Περισσότερα για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες στην ΕΕ English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι