Sökväg

EU:s ekonomi långsamt bättre - 03/05/2013

Händer som håller i en kikare som ligger på en tabell © istock/RBFried

Vi kan räkna med ny ekonomisk tillväxt under andra halvåret 2013, men BNP väntas minska med 0,1 % i EU och 0,4 % i euroområdet.

Efter lågkonjunkturen 2012 väntas EU:s ekonomi stabiliseras under första halvåret 2013. BNP väntas börja öka igen under andra halvåret, först långsamt och sedan snabbare under 2014.

Till följd av finanskrisen finns det fortfarande flera faktorer som dämpar efterfrågan i EU, bl.a. återbetalningen av skulder och bristen på krediter. Den viktigaste drivkraften för tillväxt i år väntas därför bli nettoexporten. Privatkonsumtionen och investeringarna i EU ser ut att öka något nästa år. Prognosen bygger på antagandet att vi med fortsatta politiska åtgärder kan förhindra att statsskuldkrisen förvärras.

BNP

Den årliga bruttonationalprodukten (BNP) väntas minska med 0,1 % i EU och 0,4 % i euroområdet. Den ekonomiska verksamheten 2014 beräknas öka med 1,4 % i EU och 1,2 % i euroområdet.

Arbetslösheten

Den ekonomiska återhämtningen går långsamt och arbetslösheten kommer därför inte att sjunka inom den närmaste tiden. Arbetslösheten väntas ligga kring 11 % i EU och 12 % i euroområdet under 2013 och 2014. Det kommer även i fortsättningen att vara stora skillnader mellan EU-länderna.

Inflationen

Inflationen har fortsatt att minska eftersom effekterna av tidigare energiprishöjningar har klingat av. Den beräknade inflationen uppgår till 1,8 % i EU och 1,6 % i euroområdet under 2013 och 1,7 % respektive 1,5 % 2014.

Statsfinanserna

Budgetunderskotten beräknas fortsätta att minska under 2013 – till 3,4 % av BNP i EU och 2,9 % i euroområdet. Den strukturella konsolideringen väntas gå långsammare i år än 2012. Skuldkvoten i förhållande till BNP väntas ligga på 89,8 % i EU och 95,5 % i euroområdet.

Läs mer om vårprognosen English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar