Navigačný riadok

Hospodárstvo EÚ sa pomaly zotavuje z pretrvávajúcej krízy - 03/05/2013

Ruky na binokulárnom ďalekohľade položenom na stĺpcovom grafe © iStock/RBFried

Hospodárstvo by sa v druhej polovici roku 2013 malo vrátiť k rastu. Podľa prognóz však ročný HDP klesne o 0,1 % v EÚ a o 0,4 % v eurozóne.

Po recesii, ktorá prevládala v roku 2012, by sa ekonomika EÚ mala v prvej polovici roku 2013 stabilizovať. Predpokladá sa, že HDP začne pomaly opäť rásť v druhej polovici roka, pričom tento rast sa v roku 2014 urýchly.

V tomto období poznačenom finančnou krízou je dopyt v EÚ naďalej brzdený niekoľkými faktormi vrátane znižovania štátneho dlhu a nedostatku úverov. Hlavným hnacím motorom v tomto roku bude preto pravdepodobne čistý vývoz. Očakáva sa, že súkromná spotreba a investície v EÚ sa od budúceho roka mierne zvýšia. Tento odhad je založený na predpoklade, že neustále prijímané politické opatrenia zabránia zhoršovaniu krízy štátneho dlhu.

HDP

Ročný HDP by mal tento rok klesnúť o 0,1 % v EÚ a o 0,4 % v eurozóne. V roku 2014 sa predpokladá zvýšenie hospodárskej aktivity v EÚ o 1,4 % a o 1,2 % v eurozóne.

Nezamestnanosť

V dôsledku pomalého oživenia hospodárskej činnosti nedôjde v krátkodobom horizonte k zníženiu nezamestnanosti. Nezamestnanosť by podľa odhadov mala v roku 2013 dosiahnuť približne 11 % v EÚ a 12 % v eurozóne a v roku 2014 by sa na týchto úrovniach mala stabilizovať. Medzi krajinami EÚ budú naďalej pretrvávať veľké rozdiely.

Inflácia

Miera inflácie sa naďalej postupne spomaľovala v dôsledku toho, že minulý rast cien energií sa stabilizoval. Predpokladá sa, že inflácia by v roku 2013 mala dosiahnuť hodnotu 1,8 % v EÚ a 1,6 % v eurozóne a stabilizovať sa v roku 2014 na úrovni 1,7 % a 1,5 %.

Verejné financie

Fiškálne deficity by mali klesať aj v roku 2013 – na 3,4 % HDP v EÚ a 2,9 % v eurozóne. Tempo štrukturálnej konsolidácie by malo byť tento rok pomalšie ako v roku 2012. Očakáva sa, že pomer štátneho dlhu k HDP dosiahne 89,8 % v EÚ a 95,5 % v eurozóne.

Viac o hospodárskej prognóze English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy