Cosán nascleanúna

Geilleagar an AE: téarnamh mall ó chúlú a mhair i bhfad - 03/05/2013

Lámha agus déshúiligh iontu, agus iad ar bhord mar a bhfuil barraghraf © istock/RBFried

Tuartar go bhfillfidh an geilleagar chun fáis a dara leath de 2013. Tuartar go gcrapfaidh an OTI bhliantúil 0.1% san AE agus 0.4% i limistéar an euro, ámh.

Tar éis chúlú na bliana 2012, tuartar go socróidh geilleagar an AE sa chéad leath de 2013. Meastar go dtosóidh an OTI ag méadú arís sa dara leath den bhliain, go mall ar dtús, ach go mbaileoidh sí luas in 2014.

I ndiaidh na géarchéime airgeadais, tá an t-éileamh san AE á choinneáil siar ag roinnt tosca, ina measc an laghdú ar an iarmharach fiachais agus ganntanas creidmheasa. Glan-onnmhairí a bheidh mar phríomhspreagadh fáis i mbliana, is dócha. Meastar go dtiocfaidh méadú beag ar thomhaltas príobháideach agus ar infheistíocht an bhliain seo chugainn. Bunaíodh an réamhaisnéis seo ar an toimhde go gcuideoidh iarrachtaí leanúnacha beartais le géarchéim an fhiachas cheannasaigh ó dhul in olcas.

OTI

Tuartar anois go gcrapfaidh an OTI bhliantúil 0.1% san AE agus 0.4% i limistéar an euro. Le linn 2014, tuartar go méadóidh an ghníomhaíocht eacnamaíoch 1.4% san AE agus 1.2% i limistéar an euro.

Dífhostaíocht

Ní laghdófar an dífhostaíocht sa ghearrthéarma i ngeall ar mhoille an téarnaimh sa ghníomhaíocht eacnamaíoch. Tuartar go sroichfidh an dífhostaíocht thart ar 11% san AE agus 12% i limistéar an euro in 2013 agus go socróidh sé ansin in 2014. Beidh difríochtaí móra idir thíortha an AE fós ann.

Boilsciú

Tá an boilsciú ag leanúint air ag moilliú, de réir mar a mheathann tionchar na n-arduithe a bhíodh ar phraghsanna an fhuinnimh. Tuartar go mbeidh sé ag 1.8% san AE agus ag 1.6% i limistéar an euro in 2013, agus go socrú sé síos ag 1.7% agus 1.5%, faoi seach, in 2014.

Airgeadas poiblí

Leanfaidh na heasnaimh fhioscacha orthu ag laghdú in 2013 - go 3.4% an OTI san AE agus 2.9% i limistéar an euro. Meastar go mbeidh an comhtháthú struchtúrtha nios fadálaí i mbliana ná in 2012. Tuartar go sroichfidh an cóimheas fiachais-OTI 89.8% san AE agus 95.5% i limistéar an euro.

Breis eolais faoin réamhaisnéis eacnamaíoch English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links