Navigointipolku

EU:n talous toipuu pitkittyneestä taantumasta hitaasti - 03/05/2013

Kädet pitelevät kiikareita pöydällä pylväsdiagrammin päällä © istock/RBFried

EU:n talouden ennustetaan palaavan kasvuun vuoden 2013 jälkipuoliskolla. BKT:n vuotuisen kasvun ennustetaan kuitenkin olevan tänä vuonna koko EU:ssa –0,1 prosenttia ja euroalueella –0,4 prosenttia.

Vuotta 2012 leimanneen taantuman jälkeen EU:n talouden ennustetaan vakautuvan vuoden 2013 ensimmäisellä puoliskolla. Vuoden toisella puoliskolla BKT:n kasvun odotetaan kääntyvän vähitellen positiiviseksi ja vauhdittuvan edelleen vuoden 2014 aikana.

Kotimaista kysyntää rajoittavat EU:ssa edelleen finanssikriisin jälkimainingeille tyypilliset tekijät, kuten jäsenmaiden toimet velkaantuneisuuden keventämiseksi ja luottojen tarjontaan liittyvät vaikeudet. Kasvun vauhdittajia ovatkin tänä vuonna etenkin ulkomainen kysyntä ja vienti. Yksityisen kulutuksen ja investointitoiminnan odotetaan piristyvän hieman ensi vuonna. Ennuste perustuu oletukseen siitä, että EU:n ja sen jäsenmaiden poliittisten toimenpiteiden jatkaminen estää julkisen talouden velkakriisiä kärjistymästä uudelleen.

Bruttokansantuote supistuu

BKT:n vuotuisen kasvun ennustetaan olevan koko EU:ssa –0,1 prosenttia ja euroalueella –0,4 prosenttia. Taloudellisen toiminnan odotetaan lisääntyvän vuonna 2014 koko EU:ssa 1,4 prosenttia ja euroalueella 1,2 prosenttia.

Työttömyys kasvaa

Taloudellisen toiminnan elpymisen ennakoidaan olevan liian hidasta, jotta se voisi helpottaa työttömyyttä lyhyellä aikavälillä. Työttömyyden arvellaan vuoden 2013 aikana nousevan 11 prosenttiin koko EU:ssa ja 12 prosenttiin euroalueella ja vakiintuvan näille tasoille vuonna 2014. EU-maiden välisten erojen odotetaan säilyvän hyvin suurina.

Inflaatio hidastuu edelleen

Inflaatio on jatkuvasti hidastunut, kun energian hinnannousujen vaikutus on heikentynyt. Inflaation ennustetaan olevan vuonna 2013 koko EU:ssa 1,8 prosenttia ja euroalueella 1,6 prosenttia ja vakiintuvan vuonna 2014 EU:ssa 1,7 prosenttiin ja euroalueella 1,5 prosenttiin.

Julkisen talouden vaje pienenee

Julkisen talouden vajeen odotetaan pienenevän vuonna 2013 koko EU:ssa –3,4 prosenttiin ja euroalueella –2,9 prosenttiin. Julkisen talouden rakenteellisen rahoitusaseman vakauttamisvauhti jäänee hitaammaksi kuin vuonna 2012. Velkasuhteen ennakoidaan nousevan tänä vuonna 89,8 prosenttiin koko EU:ssa ja 95,5 prosenttiin euroalueella.

EU:n talouden väliennusteet – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä