Navigatsioonitee

ELi majandus: aeglane taastumine pikalevenivast langusest - 03/05/2013

Käed hoiavad binoklit tulpdiagrammil © istock/RBFried

Prognooside kohaselt peaks majanduskasv muutuma positiivseks 2013. aasta teiseks pooleks. Samas prognoositakse, et aastane SKP väheneb ELis 0,1% ning euroalal 0,4%.

2012. aasta languse järel prognoositakse ELi majanduse stabiliseerumist 2013. aasta esimeses pooles. SKP hakkab uuesti kasvama aasta teises pooles, alguses aeglaselt, kuid 2014. aastal järjest kiiremini.

Nõudlus on ELis finantskriisi järgselt veel tagasihoidlik mitmel põhjusel, sealhulgas suure laenukoormuse vähendamise ja krediidivõimaluste vähesuse tõttu. Majanduskasvu peamine mootor on sellel aastal tõenäoliselt puhaseksport. Eratarbimine ja investeeringud hakkavad ELis järgmisel aastal tagasihoidlikult suurenema. Prognoos tugineb eeldusel, et jätkuvad poliitilised jõupingutused ei võimalda riigivõlakriisil süveneda.

SKP

Prognooside kohaselt väheneb SKP käesoleval aastal ELis 0,1% ning euroalal 0,4%. 2014. aastal majandustegevus prognoositavalt kasvab - ELis 1,4% ja euroalal 1,2%.

Tööpuudus

Majanduse aeglase taastumise tõttu tööpuudus lähiajal ei vähene. Prognoositav tööpuuduse määr on 2013. aastal ELis 11% ja euroalal 12% ning stabiliseerub 2014. aastal nende näitajate juures. ELi liikmesriikide vahel on jätkuvalt suured erinevused.

Inflatsioon

Inflatsiooni aeglustumine on jätkunud, kuna varasema energiahindade tõusu mõju on kadunud. Inflatsiooni määr on 2013. aastal ELis prognoositavalt 1,8% ja euroalal 1,6%, stabiliseerudes 2014. aastal vastavalt 1,7% ja 1,5% juures.

Riigi rahandus

Eelarvepuudujääk peaks 2013. aastal vähenema ELis tervikuna kuni 3,4%-ni SKP-st ning euroalal 2,9%-ni. Struktuurse konsolideerimise tempo on käesoleval aastal eeldatavasti aeglasem kui 2012. aastal. Valitsemissektori võla suhe SKPsse suureneb ELis prognoositavalt 89,8%-ni ja euroalal 95,5-%.

Majandusprognoosist täiendavalt English

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad