Sti

EU's økonomi: langsom genopretning efter langvarig recession - 03/05/2013

Hænder, der holder kikkert på søjlediagram © istock/RBFried

Der ventes igen vækst i økonomien i andet halvår af 2013. Men den årlige bnp ventes at falde med 0,1 % i EU og 0,4 % i euroområdet.

Efter den recession, der prægede 2012 ventes økonomien i EU at stabilisere sig i første halvår af 2013. Bnp ventes at begynde at vokse igen i andet halvår – først med langsom vækst og derefter med øget tempo i 2014.

I kølvandet på finanskrisen er der stadig flere faktorer, der lægger en dæmper på efterspørgslen i EU, bl.a. tilbagebetaling af gældsbyrden og manglende lånemuligheder. Derfor bliver det i år sandsynligvis nettoeksporten, der kommer til at skabe vækst. Privatforbruget og investeringerne i EU ventes at stige moderat til næste år. Prognosen er baseret på den forudsætning, at den politiske indsats fortsat vil forhindre statsgældskrisen i at blive værre.

Bnp

Den årlige bnp ventes nu at falde med 0,1 % i EU og 0,4 % i euroområdet. I 2014 regnes der med øget økonomisk aktivitet og en vækst på 1,4 % i EU og 1,2 % i euroområdet.

Arbejdsløshed

På grund af den langsomme økonomiske genopretning falder ledigheden ikke på kort sigt. Ledigheden ventes at nå 11 % i EU og 12 % i euroområdet i 2013, og der forventes lignende tal i 2014. Der vil fortsat være store forskelle mellem EU-landene.

Inflation

Inflationen har været støt faldende, fordi virkningerne af tidligere prisstigninger på energi har fortaget sig. Der ventes en inflation på 1,8 % i EU og 1,6 % i euroområdet i 2013, som vil stabilisere sig på henholdsvis 1,7 % og 1,5 % i 2014.

Offentlige finanser

Underskuddet på statsfinanserne ventes at falde yderligere i 2013 – til 3,4 % i EU og 2,9 % i euroområdet. Der ventes en lavere grad af strukturel konsolidering i år end i 2012. Gælden ventes at blive 89,8 % af bnp i EU og 95,5 % i euroområdet.

Mere om den økonomiske prognose English

Vælg høj kontrast Normal skriftstørrelse Forstør skrift med 200 procent send til en ven udskriv siden

 

Fandt du det, du søgte?

Ja Nej

Hvad ledte du efter?

Har du forslag til forbedringer?

Nyttige links