Cesta

Hospodářství EU se pomalu vzpamatovává z vleklé recese - 03/05/2013

Ruce svírají dalekohled položený na stole, na němž leží studie s grafem s hospodářskými ukazateli © istock/RBFried

Podle prognózy Komise má hospodářství EU v druhé polovině roku 2013 opět začít růst. Roční HDP EU se má však snížit o 0,1 % a v eurozóně má zaznamenat pokles o 0,4 %.

Po loňské recesi se má hospodářství EU v první polovině roku 2013 opět stabilizovat. V druhé polovině letošního roku by podle prognózy měl HDP začít pomalu růst – tempo jeho růstu by se pak mělo zvýšit v roce 2014.

Po finanční krizi minulých let poptávka v rámci EU stále ještě pokulhává. K tomu přispívá několik faktorů, například snižování nadměrného zadlužení a nedostatečná nabídka úvěrů. Hlavní hnací silou růstu proto letos pravděpodobně bude čistý vývoz. Soukromá spotřeba a investice v EU by se podle prognózy měly v příštím roce lehce zvýšit. Prognóza vychází z předpokladu, že se bude pokračovat v realizaci vhodných opatření zabraňujících dalšímu prohloubení stávající dluhové krize.

HDP

Roční HDP EU se však má letos snížit o 0,1 %, přičemž v eurozóně má zaznamenat pokles o 0,4 %. V roce 2014 má hospodářská činnost v EU vzrůst o 1,4 % a v eurozóně pak o 1,2 %.

Nezaměstnanost

Vzhledem k pomalému tempu obnovy hospodářské aktivity se v nejbližší době nepodaří nezaměstnanost snížit. Předpokládá se, že v roce 2013 se v EU vyšplhá na přibližně 11 % a v eurozóně dosáhne 12 % a v roce 2014 se stabilizuje. I nadále přitom budou mezi zeměmi EU existovat veliké rozdíly.

Inflace

V souvislosti s ustupujícím dopadem nedávného růstu cen energií inflace i nadále zpomaluje. Podle prognózy má v roce 2013 činit v EU 1,8 % a v eurozóně 1,6 %. V roce 2014 se pak má stabilizovat na úroveň 1,7 % v EU a 1,5 % v eurozóně.

Veřejné finance

Rozpočtové schodky mají v roce 2013 i nadále klesat, a to na 3,4 % HDP v EU a 2,9 % v eurozóně. Očekává se, že tempo strukturální konsolidace bude letos nižší než v roce 2012. Poměry zadlužení vůči HDP mají v EU dosáhnout 89,8 % a v eurozóně 95,5 %.

Více informací o hospodářské prognóze English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy