Sökväg

På väg mot en fördjupad ekonomisk union - 21/03/2013

Ett pussel med EU-flaggan som motiv där en bit ligger snett så att ljus strömmar in underifrån © iStock/Eduard Härkönen

Kommissionen har nu lagt fram de första förslagen om en starkare samordning av EU-ländernas ekonomiska och monetära politik.

Sedan eurokrisen började har EU anpassat sina åtgärder till de viktigaste ekonomiska utmaningarna och arbetat för ökad tillväxt och fler jobb.

I oktober 2012 enades EU-ledarna om att det behövs tätare ekonomiska band mellan EU-länderna för att fullfölja reformerna. De efterlyste förslag om en bankunion och en finanspolitisk, ekonomisk och politisk union.

Kort därefter lade kommissionen fram en plan DeutschEnglishfrançaisportuguês där man stakar ut vägen. De inledande åtgärder English som kommissionen nu föreslår ligger i linje med planen.

Ett förslag handlar om hur man ska samordna EU-diskussionerna English om en mer djupgående ekonomisk och monetär union. Under diskussionerna ska man bedöma hur reformerna kan påverka EU-ländernas ekonomier och ge länderna en chans att vidta åtgärder på förhand.

Enligt ett andra förslag ska EU-länderna genomföra särskilda reformer English genom ett ömsesidigt avtal. EU ska kunna bidra med pengar för att hjälpa länderna att genomföra reformerna. Pengarna kan bland annat användas till arbetsplatsutbildning.

Effektiv samordning

De båda förslagen är den första etappen på vägen mot en fördjupad union. Som framgår av planen ska de olika etapperna garantera samordnade och effektiva åtgärder för att lösa de ekonomiska problemen i EU.

De närmaste fem åren ska EU-länderna samordna sina skatte- och sysselsättningsåtgärder. De krisdrabbade euroländerna får tillgång till en gemensam budget och kommissionen föreslår också en skuldinlösenfond som ska hjälpa länderna att minska sina statsskulder till hållbara nivåer.

Efter fem år kan EU ta nästa steg mot en fullständig bankunion, budgetunion och ekonomisk union, och i ett senare skede en politisk union. De senare stegen kräver dock ändringar av EU-fördragen och ett ökat demokratiskt ansvar.

I planen ingår också att EU-länderna ska genomföra de reformer för bättre ekonomisk och budgetmässig styrning som de redan enats om (eller som är på gång). De måste också godkänna EU:s budget för 2014–2020 DeutschEnglishfrançais – därefter bör man skapa en separat budget som ska hjälpa EU-länderna att slutföra sina ekonomiska reformer.

Läs mer om starkare ekonomisk styrning English

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar