Ścieżka nawigacji

Dalsze zacieśnianie unii gospodarczej - 21/03/2013

Puzzle z fragmentem flagi UE − jeden z elementów układanki jest lekko wysunięty, a przez otwór wpada światło. © iStock/Eduard Härkönen

Wstępne propozycje pozwolą ustanowić ramy dla ściślejszej integracji polityki gospodarczej i monetarnej UE.

Od początku kryzysu w strefie euro UE wprowadza środki, które mają na celu dostosowanie działań do głównych wyzwań gospodarczych, a także wspieranie wysiłków na rzecz pobudzenia wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia.

W październiku 2012 r. przywódcy krajów UE zgodzili się co do tego, że trzeba jeszcze bardziej zacieśnić więzi gospodarcze łączące państwa UE, aby kontynuować podjęte reformy. Wezwali do przedłożenia propozycji dotyczących stworzenia unii bankowej, unii fiskalnej, unii gospodarczej i unii politycznej.

W odpowiedzi na to wezwanie Komisja przedstawiła plan działania DeutschEnglishfrançaisportuguês na rzecz osiągnięcia tego celu. Zaproponowane obecnie przez Komisję wstępne środki English są zgodne z założeniami tego planu.

W jednej z propozycji przedstawiono opcje zorganizowania dialogu na szczeblu UE English na temat zacieśnienia współpracy w ramach unii gospodarczej i walutowej. Dyskusje dotyczyłyby oceny prawdopodobnych skutków reform dla gospodarki poszczególnych krajów i umożliwiałyby im podjęcie właściwych środków z odpowiednim wyprzedzeniem.

Druga propozycja dotyczy wymagania od krajów UE przeprowadzenia konkretnych reform English w oparciu o wzajemne kontrakty. Przewiduje się także skorzystanie z unijnej pomocy finansowej na wsparcie rządów we wdrażaniu tych reform. Udostępnione środki mogłyby być przeznaczane np. na szkolenia zawodowe.

Skuteczna koordynacja

Obie wspomniane propozycje zapewniłyby podstawy dla kolejnych etapów niezbędnych do tworzenia prawdziwej unii. Jak podkreślono w planie działania, pomogą one zapewnić sprawniejszą i skuteczniejszą koordynację działań w odpowiedzi na ogólnounijne problemy gospodarcze.

W ciągu następnych pięciu lat kraje UE powinny poczynić postępy w koordynacji polityki podatkowej i polityki zatrudnienia. Kraje strefy euro znajdujące się w trudniejszej sytuacji miałyby dostęp do wspólnego budżetu zasilanego przez fundusz amortyzacji zadłużenia, aby pomóc tym krajom w zmniejszeniu dużego zadłużenia publicznego do racjonalnego poziomu.

Po pięciu latach UE mogłaby podjąć następne kroki prowadzące do stworzenia pełnej unii bankowej, budżetowej i gospodarczej, a następnie także politycznej. Kroki te wymagałyby wprowadzenia zmian do traktatów UE i zwiększenia odpowiedzialności demokratycznej.

W ramach tego planu kraje UE realizowałyby również już uzgodnione reformy (jak również te, które są właśnie uzgadniane) w zakresie zarządzania gospodarczego i budżetowego. Muszą one też zatwierdzić budżet UE na lata 2014–20 DeutschEnglishfrançais , a następnie stworzyć osobny budżet, który pomoże krajom UE w przeprowadzeniu reform gospodarczych.

Więcej na temat ściślejszej unii gospodarczej i walutowej English

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki