Naršymo kelias

Siekiant vis glaudesnės ekonominės sąjungos - 21/03/2013

ES vėliavos dėlionė su pro spragą sklindančia šviesa. © iStock/Eduard Härkönen

Pirmaisiais pasiūlymais dedami ES ekonomikos ir pinigų politikos didesnio integravimo pamatai.

Prasidėjus Euro krizei ES ėmėsi priemonių, kad būtų tinkamai sprendžiami pagrindiniai ekonominiai uždaviniai ir remiamos pastangos skatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

2012 m. spalio mėn. ES vadovai nusprendė, kad pradėtoms reformoms tęsti reikia dar tvirtesnių ES šalių ekonominių ryšių. Jie paragino parengti pasiūlymus dėl bankų sąjungos, fiskalinės sąjungos, ekonominės sąjungos ir politinės sąjungos kūrimo.

Atsižvelgdama į tai Europos Komisija pateikė šių sąjungų kūrimo projektą DeutschEnglishfrançaisportuguês . Dabar Europos Komisija pasiūlė pirmąsias plane numatytas priemones English .

Viename iš pasiūlymų išdėstomi galimi variantai, kaip rengti ES lygmens diskusijas English dėl glaudesnės ekonominės ir pinigų sąjungos. Per diskusijas būtų įvertinta, kaip reformos galėtų paveikti nacionalinę ekonomiką, o tai suteiktų šalims galimybę iš anksto imtis tinkamų priemonių.

Antruoju pasiūlymu numatoma reikalauti, kad ES šalys imtųsi konkrečių reformų English remdamosi tarpusavio susitarimais. Jame taip pat numatyta galimybė teikti ES finansinę paramą, siekiant padėti vyriausybėms pradėti šias reformas. Pinigai galėtų būti naudojami, pavyzdžiui, mokymui darbo vietoje.

Veiksmingas koordinavimas

Pagal abu pasiūlymus būtų imtasi būtinų glaudesnės sąjungos kūrimo priemonių. Kaip nurodyta projekte, taip būtų padedama užtikrinti, kad atsakas į ES masto ekonominius sunkumus būtų koordinuotas ir veiksmingesnis.

Per ateinančius 5 metus ES šalys turėtų derinti savo mokesčių ir užimtumo politiką. Skolos grąžinimo fondo remiamas bendras biudžetas galėtų padėti sunkumų patiriančioms euro zonos šalims sumažinti didžiulę valstybės skolą iki priimtino lygio.

Po 5 metų ES galės imtis tolesnių veiksmų siekdama glaudžios bankų, biudžeto ir ekonominės sąjungos bei politinės sąjungos. Kad būtų galima imtis šių tolesnių veiksmų, reikės keisti ES sutartis ir didinti demokratinę atskaitomybę.

Pagal šį planą ES šalys taip pat turės įgyvendinti reformas, dėl kurių jau susitarta (arba baigiama susitarti) ir kuriomis siekiama gerinti ekonomikos ir biudžeto valdymą. Be to, joms reikia patvirtinti 2014–2020 m. Europos Sąjungos biudžetą DeutschEnglishfrançais , o kai tai bus padaryta, reikėtų sukurti atskirą biudžetą, kurio lėšomis ES šalims būtų padedama vykdyti ekonomines reformas.

Daugiau apie glaudesnį ekonomikos valdymą English

Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą Nustatyti įprastinį šrifto dydį  Padidinti šriftą 200 procentų Siųsti šio tinklalapio nuorodą Spausdinti šį tinklalapį

 

Ar radote reikiamą informaciją?

Taip Ne

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?

Naudingos nuorodos