Cosán nascleanúna

Na chéad chéimeanna eile ionsar aontas eacnamaíoch níos dlúithe - 21/03/2013

Tomhas míreanna mearaí de bhrat an AE agus píosa bainte de, solas ag teacht aníos tríd an spás. © iStock/Eduard Härkönen

Leis na tograí tosaigh bhunófaí creat do chomhtháthú níos dlúithe bhearta eacnamaíocha agus airgeadaíochta an AE.

Ó thosaigh géarchéim an euro chuir an AE bearta ar bun lego mbeidh a fhreagairt ar aon dul leis na príomhdhúshláin eacnamaíocha, thacaigh sé le iarrachtaí cur le fás agus poist.

I nDeireadh Fómhair 2012, chinn ceannairí an AE go raibh gá le naisc eacnamaíocha níos dlúithe fós idir tíortha an AE chun cur leis na hathchóirithe sin. D'iarr siad tograí achruthú maidir le haontas baincéireachta, aontas fioscach, aontas eacnamaíoch agus aontas polaitiúil.

Mar fhreagra ar an iarraidh sin nocht an Coimisiún treoirphlean DeutschEnglishfrançaisportuguês chun iad a chruthú. Tá na bearta tosaigh English atá á moladh anois ag an gCoimisiún i gcomhréir leis an bplean seo.

I dtogra amháin leagtar amach roghanna maidir le conas pléití a struchtúrú ar leibhéal AE English faoi aontas eacnamaíoch agus airgeadaíochta níos dlúithe. Sna pléití dhéanfaí measúnú ar éifeachtaí dóchúla na n-athchóirithe ar gheilleagair eacnamaíocha, agus thabharfaí deis do thíortha bearta iomchuí a dhéanamh roimh ré.

I dtogra eile cheanglófaí ar thíortha an AE athchóirithe sonracha English a dhéanamh trí shocruithe conarthacha eatarthu fein. Ceadaítear leis freisin tacaíocht airgeadais a thabhairt do na rialtais chun cuidiú leo agus na hathchóirithe sin a thabhairt isteach. D'fhéadfaí an t-airgead a úsáid do jaboiliúint, mar shampla.

Comhordú éifeachtach

Sa dá thogra leagfaí amach an próiseas do na céimeanna a theastaíonn ionsar 'aontas níos dlúithe'. Mar atá leagtha amach sa treoirphlean, chuideoidís sin lena chinntiú go dtabharfar aghaidh ar fhadhbanna eacnamaíocha uile-AE ar shlí níos comhordaithí agus níos éifeachtaí.

Thar na chéad chúig bliana eile, dhéanfadh tíortha an AE comhordú ar a gcuid beartas cánachais agus fostaíochta. Bheadh rochtain ag tíortha i limistéar an euro ar bhuiséad comhchoiteann, agus ar chiste 'athshlánaithe' le cuidiú leo fiacha móra poiblí a laghdú go leibhéil inbhuanaithe.

Tar éis cúig bliana, d'fhéadfadh an AE na chéad chéimeanna eile a dhéanamh ionsar aontas iomlán baincéireachta, buiséadach agus eacnamaíoch, agus aontas polaitiúil ina dhiaidh sin. I ngeall ar na céimeanna níos deireanaí sin, níorbh fholáir modhnuithe ar Chonarthaí AE agus freagracht dhaonlathach níos láidre.

Mar chuid den phlean, chuirfeadh tíortha an AE athchóirithe a comhaontaíodh cheana (nó atá á n-ullmhú) chun feidhme maidir le rialachas eacnamaíoch agus buiséadach níos fearr. Ní foláir dóibh buiséad AE do 2014-2020 DeutschEnglishfrançais a fhormheas – a luaithe is atá sé déanta, ba cheart buiséad ar leith a chruthú le cuidiú le tíortha an AE athchóirithe eacnamaíocha a chur i gcrích.

Tuilleadh faoi rialachas eacnamaíoch níos dlúithe English

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links