Navigointipolku

Kohti tiiviimpää talousliittoa - 21/03/2013

Euroopan lipun tähdet palapelissä, josta irronneen palan alta loistaa valoa. © iStock/Eduard Härkönen

EU-komissio valmistelee ehdotuksia, joissa määritetään puitteet EU-maiden talous- ja rahapolitiikkojen entistä tiiviimmälle yhdentymiselle.

EU on eurokriisin alusta lähtien toteuttanut toimia, joiden avulla EU-maat pystyvät vastaamaan yhdenmukaisemmin EU:n keskeisiin taloushaasteisiin sekä tukemaan talouskasvua ja työpaikkojen luomista.

EU-maiden johtajat päättivät lokakuussa 2012, että jäsenmaiden taloudellisia yhteyksiä on edelleen tiivistettävä. Näin voidaan varmistaa jo aloitettujen uudistusten eteneminen. Komissiolta pyydettiin samassa yhteydessä ehdotuksia pankki- ja finanssivakausunionin sekä taloudellisen ja poliittisen unionin perustamiseksi.

Komissio esittelikin marraskuussa 2012 suunnitelman DeutschEnglishfrançaisportuguês talous- ja rahaliiton tiivistämiseksi. Komission nyt ehdottamat alustavat toimenpiteet English noudattavat suunnitelmassa esitettyjä linjauksia.

Yhdessä ehdotuksessa esitetään vaihtoehtoja sille, miten talous- ja rahaliiton tiivistämistä koskevat EU-tason keskustelut English voitaisiin organisoida ja sisällyttää päätöksentekoprosessiin. EU-tason keskusteluissa arvioitaisiin rakenneuudistusten todennäköisiä vaikutuksia jäsenmaiden talouksiin. Tulosten pohjalta jäsenmaat voisivat toteuttaa tarvittavia toimia hyvissä ajoin ennalta.

Toisen ehdotuksen mukaan EU-maiden olisi toteutettava tiettyjä rakenneuudistuksia English keskinäisillä sopimusjärjestelyillä. Ne yhdistettäisiin EU:n rahoitustukimekanismiin, jolla voidaan auttaa jäsenmaita toteuttamaan näitä uudistuksia. Varoja voitaisiin käyttää esimerkiksi työpaikkakoulutukseen.

Tehokas koordinointi

Komission ehdotuksilla valmistellaan tietä unionin syventämisen seuraaville vaiheille. Marraskuisessa suunnitelmassa hahmotellun mukaisesti niillä varmistettaisiin, että EU:n laajuisiin talouden ongelmiin reagoidaan vastedes entistä tehokkaammin ja koordinoidummin.

Suunnitelman toisessa vaiheessa EU-maat jatkaisivat 5 vuoden kuluessa vero- ja työllisyyspolitiikkojensa koordinointia. Euroalueen maiden yhteinen budjetti auttaisi niitä maita, joiden talous on paineen alla. Tätä budjettia tuettaisiin velanlunastusrahastolla, jolla autettaisiin maita saamaan julkinen velkansa siedettävälle tasolle.

Viiden vuoden kuluttua EU voisi viimein ottaa seuraavat askeleet kohti täyttä pankki-, finanssi- ja talousunionia ja sen jälkeen kohti poliittista unionia. Nämä vaiheet edellyttäisivät EU:n perussopimusten muuttamista ja suurempaa demokraattista vastuunottoa.

Osana suunnitelmaa EU-maiden on myös toteutettava jo sovitut (tai pian sovittavat) uudistukset, jotka koskevat talous- ja finanssipolitiikan tehostamista. Niiden on myös hyväksyttävä EU:n budjetti vuosille 2014–2020 DeutschEnglishfrançais . Tämän jälkeen olisi tehtävä erillinen budjetti, jolla autetaan EU-maita taloudellisten uudistusten toteuttamisessa.

Talouden ohjausjärjestelmän tiivistäminen – lisätietoa English

Valitse suurikontrastinen versio Aseta sivu normaalikokoiselle fontille Kasvata fontin kokoa 200 prosentilla Lähetä sivu Tulosta sivu

 

Löysitkö etsimäsi tiedon?

Kyllä En

Mitä tietoa etsit?

Kerro ehdotuksesi.

Hyödyllisiä linkkejä