Διαδρομή πλοήγησης

Τα επόμενα βήματα προς μια στενότερη οικονομική ένωση - 21/03/2013

Πάζλ της σημαίας της ΕΕ με ένα κομμάτι που δεν είναι στη θέση του και αφήνει το φως να περάσει. © iStock/Eduard Härkönen

Πρόταση δημιουργίας ενός πλαισίου για τη βαθύτερη ολοκλήρωση των οικονομικών και νομισματικών πολιτικών της ΕΕ

Αφότου ξέσπασε η κρίση στην Ευρωζώνη, η ΕΕ έλαβε μέτρα για την αντιμετώπιση των κυριότερων οικονομικών προκλήσεων και για τη στήριξη των προσπαθειών τόνωσης της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης.

Τον Οκτώβριο 2012, οι ηγέτες της ΕΕ αποφάσισαν ότι χρειάζονται στενότεροι οικονομικοί δεσμοί μεταξύ των χωρών της ΕΕ προκειμένου να υλοποιηθούν οι σχετικές μεταρρυθμίσεις. Για το λόγο αυτό, διατύπωσαν προτάσεις για τη δημιουργία τραπεζικής, δημοσιονομικής, οικονομικής και πολιτικής ένωσης.

Ανταποκρινόμενη, η Επιτροπή εξέδωσε σχετικό σχέδιο στρατηγικής DeutschEnglishfrançaisportuguês . Τα αρχικά μέτρα English που προτείνει τώρα η Επιτροπή είναι σύμφωνα με το σχέδιο αυτό.

Μία πρώτη πρόταση παρουσιάζει εναλλακτικούς τρόπους διάρθρωσης των συζητήσεων σε επίπεδο ΕΕ English σχετικά με τη στενότερη οικονομική και νομισματική ένωση. Κατά τις συζητήσεις αυτές θα αξιολογείται ο πιθανός αντίκτυπος των μεταρρυθμίσεων στις εθνικές οικονομίες και θα δίνεται στα κράτη μέλη η δυνατότητα να λαμβάνουν εκ των προτέρων τα κατάλληλα μέτρα.

Μια δεύτερη πρόταση προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα δεσμεύονται να προχωρούν σε συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις English , μέσω συμβατικών ρυθμίσεων που θα συνάπτουν μεταξύ τους. Επίσης, η ΕΕ θα μπορεί να παρέχει χρηματοδοτική ενίσχυση ώστε να βοηθά τα κράτη μέλη στην υλοποίηση αυτών των μεταρρυθμίσεων. Για παράδειγμα, θα μπορούν να χρηματοδοτούνται δράσεις επαγγελματικής κατάρτισης.

Ουσιαστικός συντονισμός

Οι δύο προτάσεις πιστεύεται ότι θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία προς μια "βαθύτερη ένωση". Όπως τονίζεται στο στρατηγικό σχέδιο, οι προτάσεις αυτές θα συμβάλουν στον καλύτερο συντονισμό και στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων σε επίπεδο ΕΕ.

Μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, οι χώρες της ΕΕ θα προχωρήσουν στον συντονισμό των πολιτικών τους για την απασχόληση και τη φορολογία. Οι χώρες της Ευρωζώνης που υφίστανται πιέσεις θα έχουν πρόσβαση σε έναν κοινό προϋπολογισμό, ο οποίος θα υποστηρίζεται από ένα ταμείο απόσβεσης χρέους, ώστε να βοηθηθούν να μειώσουν το μεγάλο δημόσιο χρέος τους σε βιώσιμα επίπεδα.

Μετά από πέντε χρόνια, η ΕΕ θα μπορούσε να προχωρήσει στα επόμενα στάδια, προς την πλήρη τραπεζική, δημοσιονομική και οικονομική ένωση, με τελικό προορισμό την πολιτική ένωση. Τα μεταγενέστερα αυτά βήματα προϋποθέτουν τροποποίηση των Συνθηκών της ΕΕ και αυξημένη δημοκρατική νομιμοποίηση.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης ότι οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να υλοποιήσουν τις μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη συμφωνηθεί (ή βρίσκονται στο στάδιο των συζητήσεων) και που αφορούν την καλύτερη οικονομική και δημοσιονομική διακυβέρνηση. Θα πρέπει επίσης να εγκρίνουν τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2014-20 DeutschEnglishfrançais και, μόλις γίνει αυτό, θα πρέπει αν δημιουργηθεί ένας χωριστός προϋπολογισμός για να βοηθά τα κράτη μέλη να ολοκληρώσουν τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις.

Περισσότερα για τη στενότερη οικονομική διακυβέρνηση English

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι