Cesta

Další kroky k užší hospodářské unii - 21/03/2013

Puzzle s motivem vlajky EU. Jeden dílek skládanky je vychýlený. Zespodu prosvítá světlo. © iStock/Eduard Härkönen

První návrhy pro stanovení rámce další integrace hospodářské a měnové politiky EU.

Již od počátku krize eura přijímá Evropská unie opatření zaměřená jak na řešení hlavních ekonomických problémů, tak na podporu růstu a vytváření pracovních míst.

V říjnu 2012 vedoucí představitelé zemí Unie rozhodli, že po provedení těchto reforem je třeba dále upevnit hospodářské vazby mezi zeměmi EU. Političtí představitelé členských států požádali o vypracování návrhů na vytvoření bankovní, fiskální, ekonomické a politické unie.

Na základě toho předložila Komise plán DeutschEnglishfrançaisportuguês , podle kterého by měla příprava aktů probíhat. V souladu s tímto plánem Komise nyní předkládá přípravná opatření English .

Jeden z návrhů nabízí možnosti, jak v budoucnu diskuse o užší hospodářské a měnové unii strukturovat na úrovni EU English . Během diskusí by se měl posoudit pravděpodobný dopad reforem na ekonomiky jednotlivých států a mělo by se jim umožnit přijmout včas vhodná opatření.

Druhý návrh předpokládá specifické reformy English , jež by provedly samy členské státy prostřednictvím smluvních ujednání mezi sebou. Obsahuje též možnost, aby Unie členským státům při realizaci těchto reforem pomohla svými finančními prostředky. Ty by mohly být použity například na školení pracovníků.

Účinná koordinace

Uvedené dva návrhy jsou odrazovým můstkem pro proces směřující k hlubší integraci Unie. Ta by měla podle plánu zajistit, že řešení ekonomických problémů v Unii bude koordinováno a bude tak i účinnější.

V příštích pěti letech by měly země EU podle plánu koordinovat své daňové politiky a politiky zaměstnanosti. Ty země eurozóny, které se v současnosti nacházejí v tísnivé ekonomické situaci, by měly přístup ke společnému rozpočtu, který by čerpal ze zvláštního záchranného fondu. To by jim mělo pomoci snížit schodky státních rozpočtů na udržitelnou úroveň.

Po pěti letech by EU mohla učinit další kroky směrem k úplné bankovní, rozpočtové, hospodářské unii a nakonec i unii politické. Tyto pozdější kroky by vyžadovaly změny smluv o EU a větší demokratickou odpovědnost.

Podle plánu by členské země měly rovněž realizovat již odsouhlasené nebo rozpracované reformy o lepší správě hospodářských a rozpočtových záležitostí. Také ještě zbývá přijmout rozpočet EU na období 2014–2020 DeutschEnglishfrançais . Až bude schválen, mělo by dojít k vytvoření samostatného rozpočtu na pomoc zemím EU s prováděním hospodářských reforem.

Další informace o posílené správě ekonomických záležitostí English

Zobrazit s maximálním kontrastem Zobrazit stránku s normální velikostí písma Zvětšit písmo o 200 % Poslat tuto stránku přátelům Vytisknout stránku

 

Nalezli jste informace, které jste hledali?

Ano Ne

Co jste hledali?

Máte nějaké připomínky?

Užitečné odkazy