Навигационна пътека

Следващи стъпки към по-тесен икономически съюз - 21/03/2013

Изобразяващ знамето на ЕС пъзел с един разместен елемент, през който прозира светлина. © iStock/Eduard Härkönen

Първоначални предложения ще послужат като рамка за по-тясна интеграция на икономическите и паричните политики в ЕС.

От началото на кризата в еврозоната ЕС провежда мерки за съобразяване на своята реакция с основните икономически предизвикателства и полага усилия за повишаване на растежа и заетостта.

През октомври 2012 г. лидерите на ЕС решиха, че с оглед на тези реформи между страните от Съюза са нужни още по-тесни икономически връзки. Те призоваха за предложения за създаване на банков, фискален, икономически и политически съюз.

В отговор Комисията представи проект DeutschEnglishfrançaisportuguês за създаването на такива съюзи. Предложените от Комисията първоначални мерки English са в съответствие с този план.

В едно от предложенията са изложени възможностите за структуриране на дискусии на равнище ЕС English за по-тесен икономически и паричен съюз. В дискусиите ще се оценява евентуалното въздействие на реформите върху националните икономики и ще се даде възможност на страните да вземат предварително подходящи мерки.

С второ предложение ще се изисква от страните от ЕС да извършат конкретни реформи English чрез договорености между самите тях. Допуска се и финансова помощ от ЕС, за да се помогне на правителствата да проведат тези реформи. Парите могат да бъдат използвани например за обучение на работното място.

Ефективна координация

Двете предложения ще положат основите на процеса за предприемане на стъпки, необходими за създаване на по-задълбочен съюз. Както се подчертава в проекта, те ще помогнат да се гарантира, че отговорите на общи за ЕС икономически проблеми са координирани и по-ефективни.

През следващите 5 години страните от ЕС ще координират политиките си в областта на данъчното облагане и заетостта. Страните от еврозоната, които са подложени на натиск, ще имат достъп до общ бюджет, подкрепен от фонд за обратно изкупуване на дълга, който ще им помогне да намалят големите си публични дефицити до устойчиви равнища.

След 5 години ЕС може да направи следващите стъпки към пълен банков, бюджетен и икономически съюз, а след това - и към политически съюз. Тези по-късни стъпки ще изискват промени в договорите на ЕС и повишена демократична отчетност.

Планът предвижда страните от ЕС да прилагат също така вече договорените реформи (или реформи, които предстои да бъдат одобрени) за по-добро икономическо и бюджетно управление. Те трябва също така да одобрят бюджета на ЕС за 2014-2020 г. DeutschEnglishfrançais – когато това стане, трябва да се създаде отделен бюджет, чрез който да се помага на страните членки да извършват икономически реформи.

Още за по-тясното икономическо управление English

Висококонтрастна версия Нормален размер на шрифта Максимален размер на шрифта Изпратете на приятел Разпечатайте страницата

 

Намерихте ли търсената от вас информация?

Да Не

Какво търсехте?

Имате ли предложения?

Полезни връзки