Sökväg

Vinterprognosen för ekonomin: Motvinden avtar på sikt - 22/02/2013

Manshänder håller i en kikare och vilar på ett bord med ett tabellark © istock/RBFried

Enligt kommissionens vinterprognos drar den ekonomiska återhämtningen ut på tiden trots att villkoren på finansmarknaderna har förbättrats mycket sedan i somras.

Andra halvåret 2012 blev en besvikelse och enligt prognosen blir tillväxten i EU bara 0,1 procent för 2013. I euroområdet kommer BNP att falla med 0,3 procent.

Det förbättrade läget på finansmarknaderna har ännu inte haft någon effekt på tillväxten och utsikterna för 2013 är inte muntra. Men de obalanser som rådde före krisen fortsätter att minska och därmed kommer tillväxten att ta fart igen. För 2014 spår man en tillväxt på 1,6 procent i EU och 1,4 procent i euroområdet.

Arbetslösheten

Till följd av den svaga ekonomin kommer arbetslösheten att stiga till 11,1 procent i EU och 12,2 procent i euroområdet.

Inflationen

Inflationen i EU kommer att sjunka under 2013 och stabiliserar sig nästa år på runt 1,7 procent i EU och 1,5 procent i euroområdet.

De offentliga finanserna

Många EU-länder fortsätter med sitt ekonomiska saneringsarbete och budgetunderskotten förväntas sjunka till 3,4 procent i EU och 2,8 procent i euroområdet i år.

Ny vinterprognos

De här siffrorna kommer från kommissionens första vinterprognos English för EU och euroområdet, som offentliggjordes den 22 februari. Den nya prognosen ingår i EU:s arbete med att noggrannare övervaka medlemsländerna och deras offentliga finanser i spåren av ekonomi- och finanskrisen. De omfattar BNP-tillväxt, inflation, sysselsättning och offentliga finanser för 2012–2014.

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar