Navigačný riadok

Hospodárska prognóza na roky 2012 – 2014: EÚ postupne prekonáva turbulencie - 22/02/2013

Ruky na binokulárnom ďalekohľade položenom na stĺpcovom grafe © istock/RBFried

Podľa najnovšej prognózy Komisie je návrat k rastu aj napriek značnému zlepšeniu podmienok na finančnom trhu EÚ od leta roku 2012 pomalší, ako sa očakávalo.

Po neuspokojivej druhej polovici roku 2012 sa pre EÚ ako celok v roku 2013 odhaduje pomalý hospodársky rast, ktorý dosiahne len 0,1%. V eurozóne sa očakáva pokles hospodárstva o 0,3%.

Zlepšenie situácie na finančnom trhu sa ešte nepremietlo do vyššieho rastu a výhľad na rok 2013 zostáva naďalej zdržanlivý. Vzhľadom na postupné znižovanie nerovnováh z obdobia pred krízou by sa mal naštartovať rast, ktorý sa v predpovediach na rok 2014 odhaduje na úrovni 1,6% v EÚ a 1,4% v eurozóne.

Nezamestnanosť

Z dôvodu slabej výkonnosti hospodárstva v tomto roku sa očakáva nárast miery nezamestnanosti na 11,1% v EÚ a 12,2% v eurozóne.

Inflácia

V priebehu roka 2013 by mala inflácia v EÚ postupne klesať a v ďalšom roku by sa mala ustáliť na úrovni približne 1,7% v EÚ a 1,5% v eurozóne.

Verejné financie

Vďaka opatreniam v oblasti fiškálnej konsolidácie, ktoré prijali mnohé krajiny EÚ, sa v roku 2013 predpokladá zníženie rozpočtových deficitov v EÚ a v eurozóne na 3,4%, resp. 2,8%.

Nová zimná hospodárska prognóza

Komisia uverejnila tieto predpovede pre eurozónu a EÚ ako celok 22. februára vo svojej prvej zimnej hospodárskej prognóze English . Hospodárska a finančná kríza podnietili úsilie EÚ užšie monitorovať národné hospodárstva a verejné financie. Súčasťou tohto úsilia je aj táto prognóza, ktorá zahŕňa oblasť rastu HDP, inflácie, zamestnanosti a verejných financií na roky 2012 – 2014.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy