Cosán nascleanúna

Réamhaisnéis gheilleagrach 2012–14: An chlagfharraige á cur de diaidh ar ndiaidh ag an AE - 22/02/2013

Déshúiligh ar bhord agus barraghraf © istock/RBFried

An fás eacnamaíoch ag teacht ar ais níos moille ná a rabhthas ag súil leis, de réir na réamhaisnéise is deireanaí de chuid an Choimisiúin, agus sin in ainneoin feabhas mór a bheith tagtha ar an staid ina bhfuil margadh airgeadais an AE ó bhí samhradh 2012 ann.

Ábhar díoma ab ea an dara cuid de 2012 agus níl ach 0.1% d'fhás i ndán don AE ina iomláine in 2013 dar leis an réamhaisnéis. Meastar go gcrapfaidh geilleagear limistéar an euro 0.3%.

Cé go bhfuil feabhas tagtha ar an staid ina bhfuil an margadh airgeadais, níl breis fáis tagtha as sin go fóill, agus dealraíonn sé nach bhfuil mórán ratha i ndán don gheilleagar in 2013. Mar sin féin, de réir mar atá ag laghdú ar na míchothromaíochtaí a tháinig chun cinn roimh an ngéarchéim, is dealraithí go dtiocfaidh borradh bhfaoin bhfás – 1.6% san AE agus 1.4% i limistéar an euro na rátaí fáis atá tuartha don bhliain 2014.

Dífhostaíocht

I ngeall ar an ngeilleagar a bheith lag i mbliana meastar go n-ardóidh rátaí dífhostaíochta go 11.1% san AE agus 12.2% i limistéar an euro.

Boilsciú

Ba cheart go dtiocfadh laghdú beag ar an mboilsciú san AE in 2013 agus ansin go seasfadh sé timpeall 1.7% san AE agus 1.5% i limistéar an euro an bhliain seo chugainn.

Airgeadas poiblí

Ó tharla go bhfuil go leor tíortha ag cur beart um chomhdhlúthú fioscach i bhfeidhm, meastar go dtiocfaidh laghdú 3.4% san AE agus laghdú 2.8% i limistéar an euro ar easnaimh bhuiséid in 2013.

Réamhaisnéis gheilleagrach an gheimhridh – cineál nua réamhaisnéise

Tá na meastacháin seo i 'réamhaisnéis gheilleagrach an gheimhridh English' an Choimisiúin do limistéar an euro agus don AE ina iomláine (arna foilsiú an 22 Feabhra), an chéad réamhaisnéis dá sórt riamh. Tá an sórt nua seo réamhaisnéise ar cheann de na bearta atá á ndéanamh ag an AE chun monatóireacht níos grinne a dhéanamh ar an staid ina bhfuil geilleagair agus airgeadas poiblí na mBallstát, bearta arb í an ghéarchéim eacnamaíoch agus airgeadais ba chúis leo. Cuimsíonn an réamhaisnéis olltáirgeacht intíre náisiúnta, fás, boilsciú, fostaíocht agus airgeadas poiblí don tréimshe 2012–14.

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links