Navigatsioonitee

Majandusprognoos aastateks 2012–2014: EL järk-järgult vastutuulest läbi murdmas - 22/02/2013

Inimene hoiab binoklit tulpdiagrammil © istock/RBFried

Komisjoni viimase prognoosi kohaselt on majanduskasvu taastumine oodatust järkjärgulisem, olenemata ELi finantsturgude seisu märkimisväärsest paranemisest võrreldes 2012. aasta suvega.

Pärast 2012. aasta pettumust valmistavat teist poolt ennustatakse ELile tervikuna 2013. aastaks aeglast majanduskasvu 0,1%. Euroala majandus jääb aga 0,3%ga miinuspoolele.

Finantsturgude paranenud olukord ei ole veel kaasa toonud suuremat majanduskasvu ning ennustused 2013. aastaks jäävad tagasihoidlikuks. Kuid kriisieelse tasakaalustamatuse vähendamise kontekstis peaks majanduskasv hoogustuma. Aastaks 2014 ennustatakse juba järgmisi majanduskasvu näitajaid: 1,6% ELis ja 1,4% euroalal.

Töötus

Käesoleva aasta nõrga majandusolukorra tõttu kasvab töötuse määr 11,1% ELis ja 12,2% euroalal.

Inflatsioon

2013. aasta jooksul peaks inflatsioon ELis järk-järgult vähenema ning stabiliseeruma järgmisel aastal ELis 1,7% juures, samas kui euroalal jääb asjaomane näitaja 1,5% lähedale.

Riigi rahandus

Kuna mitmed ELi liikmesriigid rakendavad eelarve konsolideerimise meetmeid, peaks eelarvepuudujäägid 2013. aastal ELis tervikuna vähenema 3,4%ni ja euroalal 2,8%ni.

Uus talvine majandusprognoos

Asjaomased ennustused ilmnevad komisjoni esimesest talvisest majandusprognoosist English , mis on koostatud nii euroala, kui ka ELi kohta tervikuna (avaldatud 22. veebruaril). Uus prognoos on osa ELi jõupingutustest teostada riikide majanduse ning rahanduse järelevalvet tähelepanelikumalt, mis on tingitud majandus- ja finantskriisist. Prognoos hõlmab SKP kasvu, inflatsiooni, töötust ja riigi rahandust ajavahemikus 2012–2014.

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad