Sökväg

Skatt på finansiella transaktioner kan bli verklighet - 14/02/2013

Hand som pekar med en penna på en LCD-skärm med börskurser © iStock/arkiv

En finansskatt föreslås för Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Italien, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike.

Elva länder vill tillsammans införa en ny skatt på finansiella transaktioner. På ländernas begäran har kommissionen fastställt en gemensam modell DeutschEnglishfrançais för hur skatten ska tas ut.

Skatten ska se till att finanssektorn bidrar med en rättvis andel till statskassan. Sektorn betalar för närvarande mindre skatt än andra branscher.

Tanken är att banker och andra företag som tillhandahåller finansiella tjänster ska betala en skälig del av kostnaderna för att ta EU ur krisen. De var själva med och orsakade den ekonomiska nedgången och har fått rikligt med statligt stöd för att kunna överleva.

Skatten ska tas ut på alla finansiella transaktioner där någon part är etablerad i en eller flera av de elva deltagande länderna. Skattesatsen ska vara minst 0,01 procent för derivativ och 0,1 procent för övriga transaktioner, t.ex. handel med aktier och obligationer. Länderna kan ta ut högre skattesatser om de vill.

Vardagliga bank- och finansärenden berörs inte, dvs. enskilda och företag behöver exempelvis inte betala någon skatt när de tecknar en försäkring, tar ett lån eller ansöker om ett kreditkort.

Skatten beräknas ge intäkter på 30–35 miljarder euro om året. En del kan gå till EU:s budget och reducera deltagarländernas EU-avgift med samma belopp.

Resten kan gå till ländernas egna kassor och användas som vilken skatt som helst, t.ex. för att minska statsskulden eller investera i tillväxt och sysselsättning.

Vad händer nu?

Av EU:s 27 medlemsländer kommer 16 att vänta med att införa skatten, däribland Sverige och Finland. De kan dock ansluta sig till samarbetet senare och är införstådda med att elva länder går vidare English redan nu.

Nu följer detaljerade samtal om hur skatten ska tillämpas. Alla EU-länder är välkomna att delta i debatten, men bara elva får rösta. De elva länderna måste nå en enhällig överenskommelse innan de kan införa skatten, vilket planeras för den 1 januari 2014. Europaparlamentet kommer också att höras.

Läs mer om EU:s skattepolitik DeutschEnglishfrançais

Välj hög kontrast Normal textstorlek Öka textstorlek med 200 procent Tipsa en vän Skriv ut denna sida

 

Hittade du vad du letade efter?

Ja Nej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?

Länkar