Navigačný riadok

Ako efektívne zdaniť finančné transakcie - 14/02/2013

Ruka držiaca pero, ktoré ukazuje na tabuľky na monitore © iStock/archives

Daň z finančných transakcií by sa zaviedla v Belgicku, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Nemecku, Portugalsku, Rakúsku, Slovensku, Slovinsku, Španielsku a Taliansku.

Uvedených 11členských krajín EÚ sa rozhodlo zaviesť novú daň z finančných transakcií. Na ich žiadosť Komisia predložila návrh smernice, ktorá obsahuje spoločný prístup DeutschEnglishfrançais k výberu tejto dane.

Zavedenie dane má zabezpečiť, aby finančný sektor spravodlivou mierou prispieval do verejnej kasy. V súčasnosti odvádza menej daní ako ostatné odvetvia.

Banky a iní poskytovatelia finančných služieb by prostredníctvom finančnej dane prispievali na boj proti kríze, keďže boli jednou z hlavných príčin hospodárskeho poklesu a ich záchrana si vyžiadala nemalé prostriedky z verejných zdrojov.

Daň by sa vzťahovala na všetky finančné transakcie zahŕňajúce účastníka z jednej z uvedených 11 krajín. Minimálna sadzba dane by bola 0,01 % v prípade derivátov a 0,1 % v prípade iných transakcií, vrátane nákupu akcií a dlhopisov. Zúčastnené krajiny môžu stanoviť vyššie sadzby.

Daň by sa nemala vzťahovať na každodenné finančné aktivity fyzických a právnických osôb (napr. poistenie, platby kreditnou kartou, hypotekárne alebo podnikateľské úvery).

Príjmy z dane sa odhadujú na 30 až 35 miliárd EUR ročne. Časť z týchto peňazí by jednotlivé krajiny mohli poslať do rozpočtu EÚ. O rovnakú sumu by sa znížili ich členské príspevky, ktoré sú vypočítané na základe hrubého národného dôchodku a ktoré tvoria hlavný zdroj financovania EÚ.

Zvyšok daňových príjmov by putoval do národných rozpočtov a využil by sa rovnako ako iné daňové príjmy – na zníženie dlhu alebo investície do rastu a zamestnanosti.

Ďalšie kroky

Z 27 štátov EÚ sa 16 rozhodlo, že daň v súčasnosti nezavedie. Umožnili však 11 členským štátom, aby využili možnosť posilnenej spolupráce English a daň z finančných transakcií zaviedli už teraz. Sami sa môžu pripojiť neskôr.

V súčasnosti sa pripravuje podrobná diskusia o fungovaní tejto dane. Môžu sa jej zúčastniť všetky členské štáty, ale iba 11 krajín bude môcť hlasovať. Ich dohoda musí byť prijatá jednomyseľne – len tak sa bude môcť vykonať od plánovaného dátumu, ktorý je stanovený na 1. januára 2014. Konzultácie sa uskutočnia aj s Európskym parlamentom.

Viac o daniach v EÚ DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent poslať túto stránku priateľovi vytlačiť túto stránku

 

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

Áno Nie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?

Užitočné odkazy