Ścieżka nawigacji

Opodatkowanie transakcji finansowych – skuteczne działanie - 14/02/2013

Ręka wskazująca długopisem wykres giełdowy na ekranie LCD © iStock/archiwum

Kraje, które opodatkują transakcje finansowe to Austria, Belgia, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia i Włochy.

W sumie jedenaście państw członkowskich wprowadzi nowy podatek od transakcji finansowych. Kraje te zwróciły się do Komisji o przyjęcie wspólnego podejścia DeutschEnglishfrançais do sposobu pobierania tego podatku.

Jego celem jest zagwarantowanie, że przemysł finansowy będzie odpowiednio dokładał się do portfela publicznego. Sektor ten obecnie płaci mniej podatków w porównaniu z innymi sektorami.

Nowy podatek ma również na celu zmuszenie banków i innych przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe do spłacenia należnej części kosztów wychodzenia z kryzysu. Działalność tych instytucji była głównym powodem wystąpienia kryzysu, a poza tym otrzymały one znaczne wsparcie ze strony rządów, które pomogło im przetrwać.

Nowy podatek obejmie wszystkie transakcje finansowe, w których będą brały udział strony znajdujące się w jednym lub więcej z jedenastu krajów, które go wprowadziły. Minimalna stawka ma wynosić 0,01 proc. w przypadku instrumentów pochodnych oraz 0,1 proc. w przypadku pozostałych transakcji, włącznie z nabyciem akcji i obligacji. Kraje uczestniczące mają prawo do dowolnego przyjęcia wyższych stawek.

Podatek nie będzie miał zastosowania do codziennych transakcji finansowych dokonywanych przez obywateli i firmy – takich jak zakup ubezpieczenia, zaciągnięcie kredytu mieszkaniowego, zakup przy pomocy karty kredytowej lub udzielenie pożyczki biznesowej.

Szacowane dochody z nowego podatku wyniosą 30-35 mld euro rocznie. Pewna część tej sumy mogłaby zasilić budżet UE. Składka unijna każdego z państw stosujących nowy podatek zostałaby pomniejszona o taką samą kwotę.

Pozostała część dochodów z nowego podatku trafiłaby do budżetów krajowych i została wykorzystana tak jak dochody z innych podatków – np. do zmniejszenia długu lub inwestowania we wzrost gospodarczy i tworzenie miejsc pracy.

Kolejne działania

Szesnaście z 27 państw członkowskich UE nie wprowadzi od razu nowego podatku. Mogą one jednak wprowadzić go później. Przyjmując odpowiednie ustalenia na poziomie UE wyraziły zgodę English , aby podatek wprowadziło wspomniane jedenaście krajów.

W najbliższym czasie zostaną przeprowadzone rozmowy na temat zasad stosowania nowego podatku w praktyce. Mogą w nich wziąć udział wszystkie państwa członkowskie, jednakże tylko jedenaście państw, które wprowadziły podatek, będzie mogło głosować i będą one musiały osiągnąć jednogłośne porozumienie, zanim podatek zostanie wprowadzony w życie, co planowane jest na 1 stycznia 2014 r. W tej sprawie odbędą się również konsultacje z Parlamentem Europejskim.

Więcej o podatkach w UE DeutschEnglishfrançais

Włącz duży kontrast Ustaw normalny rozmiar czcionki Powiększ rozmiar czcionki o 200% Wyślij tę stronę do znajomego Drukuj

 

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

Tak Nie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?

Przydatne linki