Kruimelpad

Belasting op financiële transacties: zo gaat het werken - 14/02/2013

Een hand die met een pen naar beurscijfers op een computerscherm wijst. © iStock/archives

Er komt een belasting op financiële transacties in België, Duitsland, Estland, Frankrijk, Griekenland, Oostenrijk, Portugal, Slowakije, Slovenië en Spanje.

De genoemde 11 EU-landen zijn van plan een nieuwe belasting op financiële transacties in te voeren. Op hun verzoek komt de Commissie nu met een gemeenschappelijke aanpak DeutschEnglishfrançais voor het innen van die belasting.

Het doel is dat de financiële sector een eerlijke bijdrage aan de schatkist gaat leveren. Momenteel betaalt de sector relatief lage belastingen.

Het is ook een manier om banken en andere financiële instellingen een deel van de kosten om uit de crisis te komen te laten betalen. Zij hebben de crisis mede veroorzaakt en kregen ook nog substantiële overheidssteun om overeind te blijven.

De belasting wordt geheven op alle financiële transacties waarbij een partij uit een of meer van deze 11 landen betrokken is. Het minimumtarief is 0,01% voor derivaten en 0,1% voor alle andere transacties, waaronder de aankoop van aandelen en obligaties. De deelnemende landen mogen een hoger tarief hanteren.

De belasting geldt niet voor alledaagse financiële activiteiten van particulieren en bedrijven, zoals verzekeringen, hypotheken, aankopen met creditcards of leningen door bedrijven.

Naar schatting gaat de belasting 30-35 miljard euro per jaar opleveren. Een deel daarvan zou naar de EU-begroting kunnen gaan. In dat geval wordt de bijdrage aan de EU van het desbetreffende land met eenzelfde bedrag verlaagd.

De rest van de belastingopbrengst gaat naar de nationale schatkist, en kan worden gebruikt zoals andere belastingen worden gebruikt: bijvoorbeeld voor het terugdringen van de overheidsschuld of voor investeringen in groei en banen.

Wat zijn de volgende stappen?

De 16 andere EU-landen gaan de belasting niet meteen invoeren. Maar zij kunnen dit in een later stadium wel doen. Via de EU hebben zij de eerste 11 landen wel toestemming gegeven English om de belasting alvast te heffen.

Er volgt nu een gedetailleerde discussie over de manier waarop het geld geïnd moet worden. Alle EU-landen mogen deelnemen aan de besprekingen, maar alleen de 11 deelnemers mogen stemmen. Zij moeten het unaniem eens worden voordat de belasting ingevoerd kan worden, naar verwachting op 1 januari 2014. Het Europees Parlement wordt ook nog naar zijn mening gevraagd.

Meer over belastingen in de EU DeutschEnglishfrançais

Zwarte achtergrond Normale tekstgrootte Tekstgrootte 200% Stuur naar een vriend Pagina afdrukken

 

Gevonden wat u zocht?

Ja Nee

Wat zocht u?

Heeft u nog opmerkingen?

Nuttige links