Cosán nascleanúna

Cáin a chur ar idirbhearta airgeadais – réiteach praiticiúil - 14/02/2013

Lámh agus peann inti ag díriú ar chairt trádála ar scáileán LCD © iStock/cartlanna

Ghearrfaí cáin ar thrádáil airgeadais san Ostair, sa Bheilg, san Eastóin, sa Fhrainc, sa Ghearmáin, sa Ghréig, san Iodáil, sa Phortaingéil, sa tSlóvaic, sa tSlóivéin agus sa Spáinn.

Tabharfaidh an t-aon tír déag sin san AE cáin nua isteach, cáin a ghearrfar ar idirbhearta airgeadais. Ar iarratas a fuarthas uathu, tá cur chuige coiteann DeutschEnglishfrançais á leagan amach ag an gCoimisiún leis an gcáin sin a bhailiú.

Is é is cuspóir leis an gcáin sin féachaint chuige go gcuirfidh earnáil an airgeadais a cion féin isteach sna cistí stáit. Íocann an earnáil sin níos lú cánach ná earnálacha eile faoi láthair.

Bheadh ar bhainc agus ar sheirbhísí airgeadais eile riar cothrom den chostas a bhaineann leis an teacht aniar ón ngéarchéim a sheasamh. Is ar earnáil an airgeadais go leor den mhilleán as an gcor chun donais sa gheilleagar agus fuair an earnáil sin go leor tacaíochta ó na rialtais le hiad a choinneáil ar an bhfód.

Bhainfeadh an cháin sin le hidirbhearta airgeadais a mbeadh páirtí amháin iontu lonnaithe i gceann nó níos mó den aon tír déag sin. 0.01% an ráta íosta a ghearrfaí ar dhíorthaigh, agus 0.1% ar gach idirbheart eile, ceannach scaireanna agus bannaí san áireamh. Bheadh rogha ag na tíortha sin ráta níos airde a ghearradh dá mba mhian leo sin.

Ní chuirfí an cháin i bhfeidhm i leith na ngnáthbheart airgeadais a dhéanann daoine agus gnólachtaí, mar shampla árachas nó morgáiste a fháil, ceannacháin ar chárta creidmheasa agus iasachtaí do ghnólachtaí.

€30-35 billiún sa bhliain an teacht isteach a mheastar a bhfaighfí ón gcáin. D'fhéadfaí roinnt den airgead sin a chur le buiséad an AE. Laghdófaí an ranníocaíocht a thugann gach tír rannpháirteach de réir an méid a chuirfeadh siad leis an mbuiséad.

Chuirfí an méid eile den teacht isteach sin leis na buiséid náisiúnta, agus d'úsáidfí é mar ghnáthioncam ó cháin – le fiacha a laghdú nó infheistíocht a dhéanamh i bhfás agus poist mar shampla.

Na chéad chéimeanna eile

As an seacht dtír is fiche san AE, tá sé cinn déag díobh ann nach gcuirfidh an cháin i bhfeidhm fós. Ach beidh an deis acu páirt a ghlacadh sa scéim amach anseo, agus tá cead English tugtha acu, mar bhaill den AE, don aon tír déag eile an cháin a thabhairt isteach.

Eagrófar mionphlé anois faoin gcaoi is fearr leis an gcáin a chur i bhfeidhm. Is féidir le gach tír san AE páirt a ghlacadh sna cainteanna sin, ach ní bheidh vóta ach ag an aon tír déag sin amháin, agus beidh orthu teacht ar chomhaontú d'aontoil sula gcuirfear chun feidhme é. An 1 Eanáir 2014 atá luaite mar dháta leis an gcáin a thabhairt isteach. Rachfar i gcomhairle freisin le Parlaimint na hEorpa.

Tuilleadh eolais faoi chánachas san AE DeutschEnglishfrançais

Choose high-contrast version Set page to normal font size Increase font size by 200 percent Cuir an leathanach seo chuig cara Clóigh an leathanach seo

 

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

Fuair Ní bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?

Useful links