Navigatsioonitee

Finantstehingute maksustamine – kuidas see toimib - 14/02/2013

LCD-ekraanil olevale kauplemisgraafikule pliiatsiga osutav käsi © iStock/archives

Finantstehingute maksu kehtestaksid Austria, Belgia, Eesti, Hispaania, Itaalia, Kreeka, Portugal, Prantsusmaa, Saksamaa, Slovakkia ja Sloveenia.

Nimetatud 11 riigil on kavas võtta üheskoos kasutusele uus finantstehingute maks. Nende palvel töötab komisjon välja ühist lähenemisviisi DeutschEnglishfrançais selle maksu kogumiseks.

Maksu eesmärk on tagada finantssektori õiglane panus riigikassasse. Praegu on see sektor teistega võrreldes vähem maksustatud.

Samuti pakub see võimalust lasta pankadel ja finantsteenuseid pakkuvatel ettevõtetel maksta oma õiglane osa kriisist taastumisega seotud kuludest. Nemad olid majanduskriisi peamised põhjustajad ning said püsimajäämiseks liikmesriikide valitsustelt märkimisväärseid toetusi.

Maksu kohaldataks kõigi finantstehingute puhul, mille osapool asub ühes või mitmes 11-st eespool nimetatud riigist. Tuletisinstrumetide puhul oleks maksu alammäär 0,01% ning kõigi muude tehingute puhul (sh aktsiate ja võlakirjade ost) 0,1%. Osalevad riigid võiva kehtestada ka kõrgemaid maksumäärasid.

Maks ei puuduta üksikisikute ja ettevõtjate igapäevaseid finantstoiminguid, nagu kindlustuslepingu sõlmimine, hüpoteeklaenu võtmine, krediitkaardiga maksmine ja laenamine äritegevuse eesmärgil.

Finantstehingute maksust saadav tulu oleks hinnanguliselt 30–35 miljardit eurot aastas. Osa sellest võiks minna ELi eelarvesse. Iga osaleva riigi panust ELi eelarvesse vähendataks sama summa võrra.

Ülejäänud osa maksutulust läheks riikide eelarvesse ning nad saaksid seda kasutada sama moodi nagu muid maksutulusid, näiteks valitsemissektori võla vähendamiseks või investeeringuteks majanduskasvu ja töökohtade loomisse.

Järgmised sammud

16 liikmesriiki 27-st ei hakka maksu kohe kohaldama, kuid nad võivad skeemiga hiljem liituda. Nad näitasid nõukogus rohelist tuld English 11 liikmesriigile, kes asjaomast maksu soovisid.

Nüüd hakkavad liikmesriigid arutama, kuidas komisjoni ettepanekut rakendada. Arutelus võivad osaleda kõik liikmesriigid, kuid hääletada saavad ainult 11 osalevat liikmesriiki, kes peavad enne ettepaneku rakendamist (kavandatud 1. jaanuariks 2014) andma ka oma ühehäälse nõusoleku. Konsulteeritakse ka Euroopa Parlamendiga.

Täiendavalt maksustamisest ELis DeutschEnglishfrançais

Kõrge kontrastsusega versioon Tavaline kirjasuurus Kirjasuurus 200 % saada sõbrale prindi see lehekülg

 

Kas leidsite otsitava teabe?

Jah Ei

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?

Kasulikud viidad