Διαδρομή πλοήγησης

Η φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών γίνεται πράξη - 14/02/2013

Ένα χέρι δείχνει στοιχεία σε οθόνη LCD © iStock/archives

Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Σλοβακία και η Σλοβενία θα προχωρήσουν στη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Μέσω της ενισχυμένης συνεργασίας, οι 11 αυτές χώρες της ΕΕ σχεδιάζουν να καθιερώσουν φόρο για τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές. Μετά από αίτημά τους, η Επιτροπή εκπονεί μια κοινή προσέγγιση DeutschEnglishfrançais για την είσπραξη του φόρου.

Με τον φόρο αυτό θα διασφαλιστεί η δίκαιη συνεισφορά όλων ανεξαιρέτως στα δημόσια έσοδα, καθώς μέχρι σήμερα ο χρηματοπιστωτικός τομέας πληρώνει λιγότερους φόρους απ΄ό,τι άλλοι.

Επίσης, μέσω αυτού, οι τράπεζες και άλλες εταιρείες χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών θα συμβάλουν δίκαια στο κόστος της ανάκαμψης από την κρίση, δεδομένου μάλιστα ότι αυτές ευθύνονται σε μεγάλο βαθμό για την κρίση και έχουν ήδη λάβει σημαντικές κρατικές ενισχύσεις για να μπορέσουν να επιβιώσουν.

Ο φόρος θα επιβάλλεται σε όλες τις χρηματοπιστωτικές συναλλαγές στις οποίες ένα από τα συναλλασσόμενα μέρη είναι εγκατεστημένο σε μία ή περισσότερες από τις 11 αυτές χώρες. Ο φόρος αυτός θα ανέρχεται τουλάχιστον στο 0,01% για τα παράγωγα και στο 0,1% για κάθε άλλη συναλλαγή, συμπεριλαμβανομένων των μετοχών και των ομολόγων. Οι χώρες που θα εφαρμόζουν αυτόν τον φόρο θα έχουν τη διακριτική ευχέρεια να αυξήσουν τα ποσοστά αυτά.

Ο φόρος δεν θα επιβάλλεται στις καθημερινές χρηματοπιστωτικές δραστηριότητες πολιτών ή επιχειρήσεων, π.χ. σε περίπτωση ενυπόθηκων δανείων, αγορών με πιστωτικές κάρτες και δανεισμού επιχειρήσεων.

Εκτιμάται ότι τα έσοδα από τον φόρο θα ανέρχονται σε 30-35 δισ. ευρώ ετησίως. Μέρος των εσόδων αυτών θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τον προϋπολογισμό της ΕΕ, και στην περίπτωση αυτή, η συνεισφορά κάθε χώρας θα μπορούσε να μειώνεται κατά το ίδιο ποσό.

Το υπόλοιπο μέρος των εσόδων θα μπορούσε να διοχετεύεται στους εθνικούς προϋπολογισμούς και να χρησιμοποιείται όπως και τα άλλα φορολογικά έσοδα, π.χ.,για τη μείωση του χρέους ή τις επενδύσεις σε ανάπτυξη και απασχόληση.

Επόμενα βήματα

Αν και τα 16 από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ δεν θα εφαρμόσουν τον φόρο αμέσως, αλλά θα μπορούν να προσχωρήσουν στο σύστημα αργότερα, έχουν δώσει μέσω της ΕΕ το πράσινο φως English στις υπόλοιπες 11 χώρες για την καθιέρωση του φόρου.

Σύντομα θα ξεκινήσουν λεπτομερείς συζητήσεις για τον τρόπο εφαρμογής του φόρου. Όλες οι χώρες της ΕΕ μπορούν να λάβουν μέρος στις συζητήσεις αυτές, αλλά μόνο οι 11 θα μπορούν να ψηφίσουν για να εγκρίνουν, υποχρεωτικά με ομοφωνία, τον νόμο που σχεδιάζεται να τεθεί σε εφαρμογή την 1η Ιανουαρίου 2014. Θα ζητηθεί επίσης η γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Περισσότερα για τη φορολογία στην ΕΕ DeutschEnglishfrançais

Επιλέξτε υψηλή αντίθεση Επιλέξτε κανονικό μέγεθος γραμματοσειράς Αυξήστε το μέγεθος κατά 200% Στείλτε σε ένα φίλο Εκτύπωση

 

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

Ναι Όχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;

Χρήσιμοι σύνδεσμοι